Traditionellt har kompetensutveckling varit synonymt med utbildning och kurser. De flesta organisationer har budget avsett för detta och uppskattar hur många utbildningsdagar som personalen skall ha. Men lärande är något annat, det sker när vi gör saker, provar, testar och släpper autopiloten. En kurs kan vara startpunkten på lärandet men sedan sker detta varje dag när man praktiserar och använder sin kunskap i det dagliga arbetet.

Några av de vanligaste misstag som organisationer gör är att upphandla kurser som blir ett standardutbud samt att tro att kurser per automatik är kompetensutveckling.

I samband med vår forskning inom kompetens såg vi tydligt kopplingen mellan kompetens och lärande och att det senare oftast sker genom reflektion, praktiserande, dela med sig, jobba tillsammans med andra och inte minst viljan att lära sig nya saker. Att utveckla ny kompetens sker alltså genom dessa aktiviteter som skapar ett aktivt lärande.

När vi ser kompetensutveckling på detta sätt blir det en naturlig del av vardagen där alla människor har en kompetensresa som utvecklas över tid. Detta förhållningssätt bör vara en del av en modern organisationskultur som tillåter det aktiva lärandet som består av att göra saker som inte alltid är en direkt del av de dagliga arbetsuppgifterna.

Kompetensutvecklingsaktiviteter kan vara kurser men framför allt saker såsom praktisera, på-jobbet-träning, läsa, coaching, gå med i ett nätverk, prova nya arbetsuppgifter, testa nya sätt, lösa problem, med mera.

Med detta förhållningssätt ökas också organisationens innovationsförmåga och lärande blir en naturlig del av arbetet, vilket det skall vara i en modern organisation där kunskap omsätts allt snabbare. Människorna på så sätt också eget ansvar för sina kompetensresor istället för att vara i en vuxen-till-barn relation där chefen bestämmer. En människa blir mer engagerad när den har kontroll över sin tillvaro vilket sker när man har kontroll över sin utveckling. Kompetensresan kan också delas med andra och vara kopplad till olika typer av mål.

Vi måste få till vuxen-till-vuxen relationer när det gäller kompetensutveckling och där organisation och medarbetare ömsesidigt gagnas av att medarbetarna utvecklas och lär sig nya saker. Dessutom är en organisation summan av alla medarbetare och om dessa är engagerade och har ansvar för sin kompetensresa, skapas en hälsosammare och innovativ organisation.

Bygg in lärandet och kompetensutveckling som en naturlig del av vardagen.

Tänk om och ge människorna makten över deras kompetensutveckling och kompetensnyttjande!

Rolf Medina PhD, som nu lanserar HEP-Online

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.