Vissa människor tillför energi. När de kommer in i rummet vänder sig alla åt personen och smilbanden dras åt. Sådana människor känner vi alla några och de är fantastiska att ha i sin omgivning.

Motsatsen är energitjuvarna. De som sällan eller aldrig tillför något positivt i gruppen. Kanske mår personen inte bra och det bästa och mest respektfulla man kan göra är att konfrontera personen och hoppas att denne vaknar upp och inser sitt dåliga beteende.

Men alla strider går inte att ta och ibland är det bättre att lägga benen på ryggen och gå därifrån.

Här har vi listat några typer av beteenden som du bör undvika. I värsta fall kan dessa förgifta en hel företagskultur och är du inte vaksam så kan du dras med i avgrunden.

1. Manipulation som strategi

Detta är personen som kan gå över lik - lögner, skvaller, antydningar och missunnsamhet är del av repertoaren. Om denne person ser dig som ett hinder på vägen skyr hen inga medel att komma efter dig. Håll dig på avstånd om det går eller sök dig från företaget om detta är en mentalitet som tycks accepteras. En bra företagsledare måste både vara pålitlig och visa sig ha integritet. Medarbetarna måste våga komma med sina bekymmer och frågor och lita på att det är okej. Alltså tvärtemot det klimat som skapas genom manipulativa strategier.

Läs mer: Definitionen av integritet och dess betydelse för starkt ledarskap

2. Kontrollfreak

Vissa chefer har t ex detta beteende. Hen litar inte på medarbetarna och ber om oändliga rapporter över aktiviteter på arbetsplatsen snarare än resultat. I ett sådant här företag får du aldrig gehör för dina idéer.

Missa inte: Hur du upptäcker och blir av med en dålig chef

Den gode ledaren däremot hyllas för sin förmåga att delegera såväl ansvar som befogenheter. Den kontrollerande ledaren är otrygg, den delegerande är trygg i sig själv och har en tillit till andras förmåga. Vem vill du helst jobba för?

3. Kritiskt och dömande beteende

Enligt den här medarbetaren kan du aldrig göra rätt, eller åtminstone hade det gått att göra bättre. Det är otroligt nedslående att alltid mötas av kritik. Den dömande drar ofta för snabba slutsatser och är en dålig lyssnare.

Här gäller det dock att ha lite fingertoppskänsla då feedback också brukar utmärka den gode ledaren. Men konstruktiv feedback handlar om att lyssna och coacha till förbättring. Det kräver engagemang och viljan att komma framåt, något den ständigt kritiska individen saknar.

Snarlikt den kritiske personen är mobbaren eller förtryckaren, den med riktigt översittare beteende. Ofta ger de sig på vissa individer och här gäller det att snabbt ta ställning mot översittaren, annars riskerar det att eskelara.

4. Arrogans

Det är en stor skillnad i att vara säker i sig själv och att vara arrogant. Arroganta personer tycker sig vara bättre än andra och uppvisar ofta brist på empati. Arrogans skapar en tråkig stämning på arbetsplatsen och samarbetet i gruppen försvåras. Vi vill gärna ha ledare och kollegor som är trygga i sig själva, men det får aldrig slå över i oförmåga att se andra och vad de kan bidra med.

Lästips: 8 principer för personligt ledarskap

5. Den ständigt negative

Hen är alltid arg på något eller någon, alltid missnöjd och bortser om möjligt från den ljusa sidan som ju ofta finns där. En fikapaus med denne kollega är riktigt energislukande. Den positiva energi man hade rinner ut och ersätts i värsta fall med att man själv försöker hitta fler negativa händelser. För det är lätt dras med och konversationen blir då en ständigt nedåtgående spiral.

Som motsats ser vi personen som oftast har en positiv och glad attityd. På arbetsplatser och i umgängen där man kan skratta åt sina misstag tenderar folk att vilja stanna kvar längre och jobba hårdare de dagar när det behövs.

6. Offret

Detta är personen utan någon som helst känsla för eget ansvar. Alltid är det någon annans fel. Det kan vara chefen, politikers, grannen, kollegans eller kunderna som varit orättvisa. Personens negativa tankemönster tycks skapa ännu fler negativa händelser i livet och offret verkar förvänta sig det dåliga och nästan njuta när det inträffar. ”Vad var det jag sa? Nu händer det mig igen”, är ingen ovanlig kommentar.

7. Lögnaren

Ständiga lögner och förvrängningar av verkligheten tär. Det svaga resultatet framställs som bra. Prioriteringarna flyttas från att lösa grundproblemet till att dölja det. Till slut vet man inte vad som är sanning eller friserat. I en sådan här organisation blir det otydligt vad som faktiskt gäller och man vet bokstavligt inte vem man ska lita på.

8. Skvallraren och ryktesspridaren

Detta är en annan energitjuv som tar fokus från de riktiga och viktiga prioriteringarna. Fakta och spekulationer blandas friskt och på arbetsplatsen frodas misstänksamhet och gruppbildning. Rak och ärlig kommunikation är bäst.

Att skvallra och baktala är även illojalt. En person som pratar bakom ryggen kommer dessutom garanterat att göra det om dig nästa gång de får chansen. De verkar tro att de framstår som bättre personer om de lyfter fram andras dåliga sidor. Så fall inte för att delta i skvallrandet. Säg i stället så här – Vänta här så ska jag hämta Kalle så kan du få framföra dina åsikter direkt.

9. Girighet

Dessa personer drar sig inte för att kliva över andra för att få mer. Vissa företag och organisationer tycks locka fram girigheten. Belöningssystem, rörliga löner och bonusar är inte den bästa motivatorn för att få personer att prestera. Viss forskning visar till och med på motsatsen och det skapar dessutom lätt avundsjuka och spänningar bland de anställda som inte gynnar någon.

För att undvika sådana beteenden är det viktigt att prata om de mjuka värdena som att vara en god medarbetare, snarare än att lägga fokus på nästa lönesamtal. Att själv avstå från bonus och löner som av många kan anses som orimligt höga skickar också signaler om att företaget värderar andra saker än pengar.

De giriga personerna vill ingen vara nära så undvik att väcka denna dödssynd till liv.

10. Avundsjukan

Slutligen finns ju även avundsjuke, den som såväl på arbetsplatsen som i övriga livet kan sluka energi och ta fokus från det viktiga. Den avundsjuke lägger all sin energi åt frustration kring att andra lyckas och uppnår saker. Felfokuset gör så klart att det är ännu mindre chans för personen att göra framsteg.

Ofta saknas förmågan att uppskatta det man faktiskt själv har fått. Man är helt enkelt förblindad av att andra har fått mer.

Läs om hur tacksamhet skapar lycka och välmående

En del individer är svåra att påverka till att byta beteende, men eftersom du är ansvarig kan du alltid byta omgivning.

Beteendena ovan kan mala ned vilket företag eller grupp som helst. För dig som är ledare är det därför viktigt att själv vara en förebild. Ett steg framåt är du själv funderar på om du har något drag som tenderar att komma fram ibland, för det har vi alla. Sätt då som mål att jobba bort detta.

Lycka till!

Läs vidare: Så agerar den som är mentalt stark


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.