Vad är mental styrka?

Mental styrka är förmågan att mobilisera energi och motståndskraft i svåra stunder när man vill förverkliga ett mål som man har satt upp för sig själv.

Fler definitioner av vad mental styrka är:

Elene Uneståhl, VD på Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro säger så här - "Min definition av Mental Styrka är förmågan att skapa och behålla ett idealt sinnestillstånd i alla situationer oavsett vad som händer."

En annan - "Mentalt starka individer har en hög känsla av självförtroende och en orubblig tro att de kontrollerar sitt eget öde. Dessa individer kan vara relativt opåverkade av konkurrens och motgång." - Peter Clough

Mental träning var först på tapeten inom idrotten men är idag även hett inom affärsvärlden. En definition från idrotten lyder - "Att ha den naturliga eller utvecklade psykologiska fördel som gör att individen i allmänhet kan klara de många krav som idrotten ställer på den utövande idrottaren, bättre än motspelarna (så som tävling, träning och livsstil). Specifikt att vara mer konsekvent och bättre än motspelarna i att fortsätta vara fokuserad, bestämd, självsäker och ha kontroll under press." - Jones, Hanton, and Connaughton

Envishet, viljestyrka och mod

Tre personliga egenskaper brukar ändå ses som grundläggande för att individen skall kunna leva upp till denna definition av mental styrka; envishet, viljestyrka och mod. Det är också dessa egenskaper som utmärker de personer som har nått långsiktig framgång med saker de har företagit sig. Självklart är kreativitet och idérikedom förutsättningen för att du skall kunna driva en unik, framgångsrik verksamhet överhuvudtaget, men ingen framgång blir långvarig om du inte lär dig att hantera och lära dig av motgångar och rida ut stormar.

Det är inte bara viktigt att lära sig att hantera motgångar, du bör även kunna handskas väl med dina framgångar. Envishet är en typ av mental styrka och den uppvisar du genom att aldrig ta ut en seger i förskott och köra på tills att du är framme. Om du på sikt ser ut att kunna hålla en deadline, eller känner på dig att ert företag kommer att ro hem ett kontrakt – tappa inte arbetstempot, luta dig inte bakåt och slappna inte av. En affär är aldrig en affär förrän papperen är underskrivna och båda parterna har kommit överens. Om du säljer en vara eller tjänst skall den levereras i tid och dessutom leva upp till de ställda kraven också.

Med mod menas i sammanhanget en förmåga att hålla huvudet kallt och våga göra det som måste göras för att nå målet, även om konsekvenserna är svåra att förutse. Mentalt starka personer kan givetvis också tvivla eller känna oro emellanåt, men de är duktiga på att fokusera på uppgiften och mobilisera det nödvändiga modet när stora beslut behöver tas.

Viljestyrka handlar också om att kunna fokusera på det du har framför dig. Det handlar om att hålla ögonen på bollen hela tiden – bestäm dig för vad som är viktigast och fokusera på det. Alla framgångsrika verksamheter och företag har en gång börjat med viljestyrkan hos en enda person. I början är det alltid tufft och hårt. Då måste du vara tillräckligt motiverad för att kunna lägga ned mycket arbete på att förverkliga din idé och även övertyga andra om varför den är bra.

Om du kan odla dessa egenskaper och försöker visualisera hur du redan kan leva upp till dem har du kommit en bra bit på vägen till framgång. Visualisering är nämligen en viktig faktor för att bygga upp sin mentala styrka. Att visualisera är som att dagdrömma med förbestämt innehåll för att stärka det man vill ska hända.

Med detta som bakgrund vill vi ge dig några tips på hur du kan jobba för att förbättra din mentala styrka:

Hur du kan förbättra din mentala styrka

1. Agera alltid som om det är du som styr det som händer

Det finns ett berömt citat av jesuiternas andlige fader Ignatius av Loyola: ”be din bön som om Gud tar hand om allt, men handla som om allt sker på ditt ansvar”.

Detsamma gäller när frågan om tur kommer på tal. En del hänvisar till tur eller otur när de pratar om anledningen till att de lyckades med något eller inte.

Framgångsrika människor förstår givetvis att de har haft tur i viss mån. De har och andra sidan inte räknat med att de ska ha tur. De har istället satsat på att genomföra sina planer och idéer vare sig de har haft turen på sin sida eller inte. Lägg alltså hellre din energi på att finslipa strategier och skapa en tydligare målbild av vad du vill åstadkomma än på att hoppas på turen och helt perfekta omständigheter. Du kan inte ha någon kontroll över tur och otur men kan för det mesta ha kontroll över det du gör själv. Se tur och perfekta omständigheter som en trevlig bonus och inte som en förutsättning för din framgång.

”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag” - Ingemar Stenmark, en av tidernas främsta alpina skidåkare.

2. Ödsla inte energi på sådant du inte kan påverka

Mental styrka är precis som muskelstyrka – ingen har obegränsade resurser. Så varför slösa energi på något som ändå inte går att ändra på?

Att försöka få en annan människa att ändra sitt beteende, sin världsbild eller sin politiska övertygelse är för det mesta slöseri med tid. Fokusera istället på att förbättra det du kan – dig själv och dina prestationer. Då kan du istället fungera som en förebild för andra och på så sätt påverka dem att bete sig annorlunda. Detta är grunden i personligt ledarskap.

Relaterad läsning: 10 typer av beteende du ska undvika som pesten

3. Gjort är gjort: älta inte det som hänt utan försök att dra lärdomar av det i stället

Det förflutna har alltid ett värde – det är erfarenheter du kan ta lärdom av, sedan släppa taget om och gå vidare.

Lätt att säga men svårt att genomföra? Det beror på hur du ser på dig själv och dina prestationer. Om du är tillåtande och förlåtande mot dig själv och betraktar varje ny utmaning som en chans att lära dig något nytt, istället för en kamp som bara handlar om vinst eller förlust. Då kan du aldrig riktigt förlora. Du kommer alltid att ges möjligheter till att göra nya erfarenheter i livet och karriären, ta vara på dem och vänd dem till din fördel genom att se positivt även på motgångar.

Genom att förlåta dig själv och andra skapar du mer mental energi som kan hjälpa dig att se framåt och klättra uppåt i karriär- eller livsstegen.

4. Gläds med andras framgångar

Många människor anser att framgång är ett nollsummespel: den enes bröd är den andres död. Men man kan också lägga an det diametralt motsatta perspektivet genom att konstatera att delad glädje helt enkelt är dubbel glädje.

Varför vill till exempel alla fotbollsspelare spela för Real Madrid eller FC Barcelona? Där finns ju redan superstjärnorna Ronaldo och Messi, finns det verkligen stjärnglans över till någon annan? Svaret är helt enkelt att fotbollsspelarna förstår både värdet och glädjen i att få spela med de bästa. En succé kommer som bekant sällan ensam. Lägg inte din värdefulla energi på att vara avundsjuk eller missunna andra. Gläds istället med dem och försök att lära dig något av deras framgångsrecept.

Missa inte: 5 drag som kännetecknar en fritänkande människa

5. Gnäll inte. Klaga inte. Kritisera inte.

Ordets makt är stor. Det gäller inte minst de ord du säger till dig själv. Att ständigt gnälla på dåliga förutsättningar och kritisera dig själv och andra innebär bara ett gigantiskt slöseri med energi och kan i längden bidra till att du förminskar dig själv och förlorar tron på dina förmågor. Det sänker din mentala styrka och gör mindre mentalt stark.

Samma sak gäller de misstag som vänner och medarbetare kan göra, små som stora. Att inte kunna ge konstruktiv, saklig kritik som samtidigt leder fram till en lösning är bara nedbrytande för bägge parter.
Slösa inte tid på att analysera och prata om felen – diskutera istället hur ni kan förbättra och lösa saker och ting. Det gäller även dina egna felsteg.

6. Imponera på dig själv. Inte på andra.

Dyra bilar och skräddarsydda kostymer kommer inte få människor att tycka bättre om dig. De gillar säkert dina grejor, men gillar de verkligen dig? Vänskap som enbart grundar sig på materiella tillhörigheter är bara ytlig och leder inte till varaktiga eller fördjupade relationer.

Det finns bara ett sätt för att bygga energigivande relationer, och det är att vara sig själv. Att hela tiden sträva efter att bli en bättre medmänniska och kollega på lång sikt är den enda sanna vägen till att skapa lycka och framgång, både för sig själv och andra.

Nära, äkta relationer ger dig värdefull, positiv energi som lätt kan omvandlas till mental styrka, och det är användbart i alla sammanhang.

7. Tacksamhet skapar mer av det du vill ha i livet

Sluta tänka på det du inte har. Mentalt starka individer tenderar att glädjas åt det de har i stället och visa tacksam för det. Vik en stund varje kväll innan du lägger dig åt att fundera över vad du är glad och tacksam över i ditt liv. Ge nästa dag goda förutsättningar genom att ladda om dina mentala batterier med positiv energi.

Denna läsning kan även vara intressant för dig: Tacksamhet skapar rikedom och lyckaMissa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2023-11-28 13:11
Redan 1976, alltså t o m innan första publiceringen, och långt innan det blev mer allmänt känt ca 10 år senare, fick jag reda på delar av den första, eftersom jag kände en av dem som var testhandläggare.
En del gjorde jag redan innan, men Uneståhls metod är både bättre och man kommer i "mood" mycket snabbare efter att man gjort grundträningen klar.

Gällande punkterna så följer jag INTE punkt 2. Eller snarare vad "normala" människor tycker är omöjligt, men jag är inte normal haha
Det ör mycket svårt att vinna mot myndigheter, eftersom de skriver de ibland mycket orättvisa reglerna, men jag har ändå lyckats flera gånger.
T ex krävde Skatteverket mycket pengar från en kompis i hans lilla företag så han var skrämd. Då kom jag på att han kunde yrka avdrag på ett annat sätt, så han har FÅTT från Skatteverket flera hundra tusen mer än vad de krävde haha
Det är några mycket värre fall, som är som att slåss mot väderkvarnar, men jag har inte gett upp 🙂
Se mer...
2015-01-20 08:26
Uneståhl tycker jag mig känna igen från ett föredrag ca 1984 som jag bevistade ang. inre kraft. Man sträckte ut armen och tänkte att den var en järnbalk med fäste på andra ändan och så bad man grannen att ta ner den. Resultatet var förbluffande. I de flesta fall gick det inte.

Lars
2015-01-13 10:25
Intressant artikel. Visst finns det kopplingar mellan toppidrott och ledarskap. Jag har ju som bekant skrivit artiklar om just mental styrka. När det gäller affärsvärlden och bygga mental styrka hos ledare/medarbetare kan vi dela upp mental styrka till 4 delar (egenskaper):

1) Omvänd mental styrka. Här upplever ledaren/medarbetaren att det är mycket som går emot henne just nu. Många besvikelser (och otur) men hon ser till att vända på trenden.

2) Ögonblicklig mental styrka. Här känner ledaren/medarbetaren att han gör ett gott vardagligt jobb men klarar inte av trycket vid viktiga och kritiska tillfällen. Här behöver han bli mental stark för att klara av trycket. Det här gäller för även många idrottsmän som jag träffar.

3) Solid mental styrka. Här jobbar vi främst med klientens hälsa och fysiska orubblighet för att kunna hantera stress och trycket för att leverera när det gäller.

4) Risktagande mental styrka. Här belyser vi för ledaren/medarbetaren betydelsen av att kunna ta beräknade risker för att kunna särskilja sig från sina konkurrenter. Det handlar om bland annat vilken självbild klienten har. Vi hjälper ledaren/medarbetaren att hitta utmaningar och övervinna dem istället för att undvika risker i rädslan för att förlora. Som tennislegenden Björn Borg har sagt: "Om du är rädd för att förlora så vågar du inte att vinna".

Mental styrka är kritisk för din egen framgång och du kan även se den som en utveckling av din organisation.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.