Hållbara arbetsplatser är mer än bara policydokument. De informella samtalen, till exempelvis i lunchrummet eller vid kaffeautomaten, spelar också in. Det skriver Leanne Johnstone i sin avhandling.


Formaliserade riktlinjer och policydokument kring social och miljömässig hållbarhet har sin givna roll på arbetsplatsen och är en viktig del av hållbarhetsarbetet. På mindre arbetsplatser är det dock vanligt att hållbarhetsarbetet görs vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna och då räcker det inte med riktlinjer för att motivera de anställda. Det behövs också ett informellt hållbarhetsarbete där medarbetarna får möjlighet att diskutera lösningar.

Det finns olika sätt att engagera medarbetarna, ibland kan det handla om teamkvällar och priser, i andra fall passar det bättre att involvera de anställda i beslutsfattandet.

 Att uppmuntra de anställdas deltagande, oavsett hur det sker, är nödvändigt för en inkluderande arbetsplats som värdesätter de anställdas åsikter som viktiga för en hållbar framtid, säger Leanne Johnstone i en intervju med ESBRI.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.