Undersökningen visar på oväntad optimism bland professionella tjänsteföretag och hela 83 procent av företagsledarna förväntar sig ökade intäkter under sitt nuvarande räkenskapsår.

Mer än en tredjedel av de nordiska professionella tjänsteföretagen förväntar sig att öka sina intäkter med mer än tio procent under det kommande året. Detta rankar Norden bland de mest ambitiösa regionerna i Europa, och det finns många nordiska företag med aggressiva tillväxtplaner. 36 procent av alla nordiska professionella tjänsteföretag förväntar sig en stark tillväxt i antalet konton. Nästan en tredjedel förväntar sig att kundantalet kommer att öka med mellan fem procent till 20 procent i år.

Samtidigt räknar 34 procent av de nordiska företagen med en nedgång i rörelseresultatet 2022. Minskade resekostnader och nedskärningar på kontorslokaler och relaterade driftskostnader har bidragit till ökad lönsamhet för många organisationer under pandemin. Men en minskning av hemarbete och löneökning innebär att en betydande del av företagen kommer att försöka förbättra sin verksamhetseffektivitet under de kommande kvartalen.

Brittiska (54 procent) och franska företag (43 procent) är de som ser mest positivt på framtiden och förväntar sig antingen starka eller mycket starka förbättringar. Sammantaget förväntar sig 82 procent att antalet konton kommer att öka, där IT-tjänsteföretag (94 procent) och finansiella tjänsteorganisationer (87 procent) är mest optimistiska. 

Nya intäktsströmmar

Företagen är tillväxtfokuserade och 50 procent säger att det primära är att skaffa nya kunder, något som ställer krav på effektivare leveranser och bra utnyttjande av arbetskraften. 

Nästan 40 procent av de europeiska företagen uppger att fusioner och förvärv kommer att vara ett annat prioriterat område, vilket talar för ökad konkurrens och marknadskonsolidering. 

90 procent räknar med återkommande affärer med befintliga kunder som en primär eller sekundär drivkraft för intäkter under det kommande året. 85 procent ser krav på utsläpp av koldioxid som en möjlighet till nya intäktsströmmar. 

– Eftersom optimismen återvänder till den professionella tjänstesektorn kan det vara frestande för företagsledare att undvika att ta itu med nyckelfrågorna som tas upp i studien. Men det är viktigare än någonsin att ha rätt strategier på plats för att upprätthålla tillväxten och anpassa sig till vad som fortfarande är ganska omväxlande marknadsförhållanden, säger Nick Mayes, forskningschef för undersökningen.

Växande huvudvärk

Respondenterna ser att det är viktigt att ligga steget före konkurrenterna och uttrycker oro över hinder för innovation samt förmågan att attrahera och behålla talanger. 71 procent ser beroendet av föråldrade IT-tjänster och bristande integration mellan nyckelprogramvara som ett hinder för att driva innovation.

Ur ett talangperspektiv rapporterade 60 procent av organisationerna en avgångsgrad på mer än 10 procent, och 30 procent registrerade en nivå på mer än 20 procent. Tuffare är det hos IT-tjänsteföretag och managementkonsulter, där 44 procent respektive 42 procent har en avgångstakt på över 30 procent.

– Hur framgångsrik utvecklingen för tjänsteföretag kommer att bli beror på hur de kan svara upp till kundernas krav och behov. Det kräver en agil IT-infrastruktur, som är utformad för att leverera en enda informationskälla. Företag kommer dessutom att behöva ägna stor uppmärksamhet åt resurshantering för att undvika stor personalomsättning samt maximera återkommande intäkter från befintliga kunder, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

Anställa fler

För att nå sina mål så planerar upp till 81 procent av professionella tjänsteföretag att utöka sin personalstyrka samt att i allt högre grad utnyttja en mer mångsidig blandning av resurser, detta genom att komplettera sina team med underleverantörer, frilansare och partnerekosystem. Mer än en fjärdedel (29 procent) av företagen planerar att utöka antalet anställda med mer än 10 procent under innevarande år, med företag i Frankrike, Norden och Storbritannien som de mest expansiva.

Nordiska företag är bland de mest aggressiva i Europa när det gäller sina rekryteringsplaner. Cirka 30 procent planerar att utöka sitt antal anställda med mer än 10 procent under sitt nuvarande räkenskapsår, inklusive åtta procent som planerar att utöka sina led med mer än 20 procent. 

Distansarbete

Företag tittar även på andra sätt för att behålla och attrahera sina talanger. Studien visar på att organisationer i Norden ligger långt fram, 84 procent som följer medarbetarnas nöjdhet och mer än tre fjärdedelar (78 procent) övervakar de anställdas välmående.

Studien visar även på att professionella tjänsteföretag är flexibla och kreativa i sina tillvägagångssätt, 50 procent av de tillfrågade fortsätter att satsa på distansarbete fram till 2025. Siffran är högre i Benelux (57 procent) och Storbritannien (56 procent) i motsats till endast 32 procent i Tyskland.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.