Under 2021 var huvudfokus för de flesta HR-avdelningar operativa uppgifter som lönehantering och HR-relaterad assistans till anställda. Hela 40 procent uppger att de ser medarbetarnas arbetsglädje som den största utmaningen framöver. Totalt 60 procent av medarbetarna i undersökningen säger att de regelbundet upplever att arbetet är psykiskt påfrestande och påfrestande.

2021 låg fokus hos europeiska HR-avdelningar främst kring operativa uppgifter. Löner och utbetalningar och HR-service till anställda sågs som de främsta utmaningarna. 2022 år ligger fokus mer än någonsin på medarbetarna inom organisationerna. Arbetsgivare i alla de 14 europeiska länder som undersökts anser att personalens välbefinnande nu är den främsta HR-prioriteringen för de kommande åren.

– Covid-pandemin har haft en stor inverkan på hur vi organiserar vårt arbete. Det är ingen slump att företag investerar mer tid och ansträngningar i i sin viktigaste tillgång, medarbetarna, säger Sofi Klinkert, Head of People Operations på SD Worx som är en ledande europeisk leverantör av HR- och lönetjänster.

I sin årliga arbetsgivarundersökning 'The Future of Work and People' tittar SD Worx närmare på hur entreprenörer och HR-proffs ser på framtiden. En tydlig trend man kan se i 2021 års upplaga är att det finns en stor önskan om ett mer medarbetarfokus på våra arbetsplatser.

– Vi vet att hållbart medarbetarskap bland annat innebär en bra balans mellan arbete och fritid, allt mer viktigt blir att vi som arbetsgivare även erbjuder aktiviteter inom hälsa och välmående som ser till hela människan, inte bara som medarbetare, säger Sofi Klinkert, Head of People Operations på SD Worx, och fortsätter:

– Nu är det dags att fokusera på tillväxt och det med fokus på medarbetarna. De fem främsta HR-utmaningarna bland europeiska företag handlar om att återknyta kontakt med och stärka arbetskraften. Det rör sig om anställdas välbefinnande och återhämtningsförmåga (resiliens), medarbetares erfarenhet och engagemang, att attrahera nya talanger, hållbar anställningsbarhet och talangutveckling.

När man jämför små och medelstora företag med större företag ser man några tydliga skillnader. Till exempel är hållbar anställningsbarhet (sustainable employability) - att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att ha en lång, hälsosam och lycklig karriär - av mycket större betydelse för mindre företag.

– Detta kan förklaras av att det finns färre vertikala karriärmöjligheter i små och medelstora företag, eftersom organisationen är mindre. Det betyder att det finns en större utmaning att skapa meningsfulla utvecklingsalternativ, inklusive horisontella och diagonala karriärmöjligheter, Sofi Klinkert.

Du hittar hela undersökningen här, inklusive siffror från Sverige, Norge och Finland.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.