När ska semestern vara planerad?

Semestern ska diskuteras i god tid innan den träder i kraft, helst i mars bör semesterplanen för sommarsemester vara färdigställd på arbetsplatsen. Om man som anställd inte är överens med sin arbetsgivare om när man ska vara ledig, kan det vara arbetsgivaren som bestämmer när den anställde får semester.

Kan en arbetsgivare tvinga anställda att ta ut alla dina semesterdagar?

Svaret på detta är både ja och nej. Som anställd måste man ta ut minst 20 av sina betalda semesterdagar varje år, men alla dagar utöver 20 får sparas i upp till fem år. Man kan som anställd avstå från att ta ut årets obetalda semesterdagar. När man som anställd tar ut sparade semesterdagar, måste man först ha tagit ut årets ordinarie betalda semesterdagar.

Har en anställd rätt till semester som är nyanställd?

Det är skillnad mellan rätten till semester och rätten till semesterlön. När en anställd börjar ett nytt jobb har denne person rätt till 25 semesterdagar och enligt Semesterlagen räknas ett semesterår från 1 april till 31 mars nästa år. Under den tiden (kallat intjänandeår) tjänar den anställde in sina betalda semesterdagar, för att sedan kunna vara ledig under semesteråret som infaller under nästkommande år 1 april – 31 mars.

Hur beräknas den anställdes semesterlön?

Enlig Semesterlagen beräknas semesterlönen på den anställdas semesterlönegrundande inkomster som denne person hade föregående år. Det innebär att under semesteråret april 2021 till mars 2022 får den anställda semesterlön för semesterlönegrundande inkomster under intjänandeåret 1 april 2020 till 31 mars 2021.

Är bonus semesterlönegrundande?

Du som arbetsgivare bestämmer om bonusen är semesterlönegrundande, eftersom bonusen vanligtvis är kopplad till den personliga prestationen. Bonusar som betalas ut oavsett arbetsinsats kan dock undantas från beräkningen av semesterlönen.

Är sjuklön semesterlönegrundande?

Sjuklön från arbetsgivaren är inte semesterlönegrundande. När det gäller sjukfrånvaro är den semestergrundande i 180 kalenderdagar insjuknandeåret och ett helt intjänandeår.

Hur räknas semesterlönegrundande frånvaro?

De olika typerna av semesterlönegrundande frånvaro gäller oberoende av varandra. Med det menas att flera olika frånvarotyper kan infalla under samma intjänandeår. Den semesterlönegrundande tiden blir då summan av perioderna. Perioderna med semesterlönegrundande frånvaro räknas kalendariskt, vilket innebär att alla kalenderdagar från och med första till och med sista dagen i en frånvaroperiod räknas. Semestergrundande frånvarodagar ”förbrukas” alltid som hela dagar även om frånvaron tas ut på deltid.

Kan man som anställd få semestern i pengar istället?

Även om det för många hade varit praktiskt att få ekonomisk ersättning för oanvända semesterdagar, är det inte möjligt enligt svensk lag. Semesterlön betalas endast ut när den anställde faktiskt tar semester.

Vad gör man om en anställd blir sjuk under semestern?

Om en anställd blir sjuk under semestern, ska detta anmälas så fort som möjligt till dig som arbetsgivare för att avbryta semestern och istället tillse att den anställda får karensavdrag och sjuklön. De semesterdagar som byts mot sjukdomsdagar får tas ut vid ett annat tillfälle.

Är semester bestämd när en anställd blir uppsagd?

Som anställd har man alltid rätt att ta ut sin lagstadgade semesterledighet under uppsägningstiden, oavsett om man säger upp sig eller blir uppsagd, givet att ledigheten redan är beviljad. Om den anställdes semester inte är beviljad, får personen i fråga normalt inte semester under uppsägningstiden, om inte du som arbetsgivare beviljar det. Semesterlagen ger dock anställda rätt till minst fyra veckor av sammanhängande semester under sommarperioden juni - augusti, så om uppsägningstiden omfattar denna period, har man som anställd rätt att vara ledig (finns kollektivavtal som trumfar). 

Du hittar mer information här (extern sida)


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.