Rubrikerna slår emot oss i Coronans ekonomiska svallvågor: Djup och lång lågkonjunktur, massarbetslöshet, konkursvåg. Ekonomen och företagaren Peter Tovman menar däremot att det inte kommer någon långvarig djup lågkonjunktur, utan vi får snart fart på ekonomin igen efter att Coronan är medicinskt hanterbar i samhället. Peter baserar antagandet om att ekonomin snabbt tar fart igen efter Coronan på bland annat följande:

Nya affärsmöjligheter

Coronakrisen har blottat svagheter när det gäller svensk egenförsörjning inom sjukvårdsmaterial, läkemedel och livsmedel. Efterfrågan nationellt och internationellt kommer att öka. Därför skapas nu utökade kommersiella möjligheter för nya företag att etablera sig inom segmenten. Men även att befintliga företag utökar till nämnda segment eller skalar upp redan befintlig produktion. Kapital lär nu söka sig till svenska expansiva företag inom just sjukvårdsmaterial, läkemedel och livsmedel.

Krisen medför sannolikt också utökade möjligheter för forskning och utveckling inom sjukvårdsprodukter, läkemedel, livsmedel och produktionssystem. Det innebär konkret att forskningsanslagen lär öka inom dessa forskningsområden. Ur forsknings- och utvecklingsarbetet lär det skapas kommersiellt gångbara produkter och tjänster, som utgör en grund för företagande: Inom ramen för befintligt företagande eller nya företag.

Coronan har även blottat svagheten i materialförsörjningen för svenska företag som är beroende av komponenter som tillverkas i andra länder än i Sverige. Här skapas nu möjligheter för svenska underleverantörer att ta över och producera i Sverige. I många fall kräver detta investeringar i förhållandevis dyra produktionsprocesser. Men intresset från finansiella aktörer att investera i sådana företag lär nu öka efter Coronakrisens ekonomiska härjningar.

Nytänkande

Coronakrisen har i många fall tvingat fram rationaliseringar och nytänkande i samhället, även i företagen. I många fall har uppslag kommit till nya affärsmöjligheter, produktionsprocesser och effektiviseringar. Detta kommer att när Coronakrisen lagt sig generera tillväxt och lönsamhet.

Men effektiviseringar, nya arbetssätt och nytänkande kan i många fall även generera ökad arbetslöshet. Till detta återkommer jag här nedan.

Konkurser och företagsrekonstruktioner

Konkurserna och företagsrekonstruktioner ökar nu i kölvattnet av Corona. För somliga ägare av dessa verksamheter är det problematiskt, speciellt om det finns borgensåtaganden med i bilden. För andra företagare är det däremot en möjlighet att göra en omstart, befriade från avtal och åtaganden som tidigare varit en ekonomisk hämsko i verksamheten. Konkursen som rekonstruktionsmetod och dess förutsättningar i det enskilda fallet är givetvis beroende på faktorer som ägandeförhållanden av immateriella tillgångar, produktionsutrustning etc. 

Men för somliga verksamheter är alltså konkurs och företagsrekonstruktion möjlighet till omstart och att expandera på nytt. Och det öppnas upp för aktörer att köpa upp konkursbon som kan driva verksamheterna vidare med ny finansiering och kreativitet.

Arbetslösheten

Arbetslösheten ökar nu under Coronakrisen och lär på grund av minskad efterfrågan, rationaliseringar, konkurser och företagsrekonstruktioner vara på högre nivå efter än före Coronakrisen. Men positivt betraktat frigör arbetslösheten kompetens dels för att kunna anställas i exempelvis vad som berördes här ovan under rubriken ”Nya affärsmöjligheter”. Men även i andra branscher där det saknas arbetskraft. Somliga av de arbetslösa lär även starta egna företag, här kan frön finnas till nya svenska tillväxtföretag.

Val 2022

Inför valet 2022 är det troligt att stimulansåtgärder presenteras för att i än högre grad driva upp köpkraften och tillväxten, speciellt mot bakgrund av Coronakrisen. Detta är något som kommer att bidra till en ökad ekonomisk tillväxt.

Sammantaget…

Just nu hopar sig det ekonomiska mörkret i vårt samhälle. Men som jag försökt visa på finns många parametrar som pekar på att ekonomin snabbt kommer igång efter Coronakrisen och genererar tillväxt.

Som företagare gäller det nu att förbereda sig inför vad som komma skall när ekonomin drar igen efter Coronakrisens medicinska och ekonomiska härjningar. Innebär att planera för att expandera verksamheten till nya affärsområden, effektivisera mm.

Men det handlar också om att riskminimera verksamheten: Att nu genomföra riskinventering i företag och fundera på hur riskerna ska minimeras. Vi kommer att ställas inför nya kriser, vilka vet vi inte, bara att de kommer förr eller senare. Att man som företagare är förberedd, både i företaget och privat. Men detta är ett ämne som jag får återkomma till vid senare tillfälle.

Sålunda, jag menar att ekonomin snabbt tar fart igen när samhället öppnas upp efter Coronan I Sverige och internationellt. Drivkrafterna och den underliggande efterfrågan kommer att driva på. Kanske har jag fel, vad anser du?

Peter Tovman

Ek. lic., delägare i Bemanning18, Företagsöverlåtelser.se, Mavilo

[email protected]

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.