Det här förslaget handlar inte om konkurs, utan istället om en tillfällig specialform av företagsrekonstruktion som just nu i coronatider skulle kunna rädda många småföretag. Låt oss i brist på bättre namn kalla det "Coronakonkurs".

Om makthavarna vill kan man inom någon dag genomföra de förändringarna i lagstiftningen som behövs för att genomföra detta. Det skulle troligen kunna rädda tiotusentals, eller kanske till och med hundratusentals småföretag.

Det här har drabbat många småföretag

 • Intäkterna har fallit till i stort sett noll.
 • Kostnaderna för anställd personal kvarstår och tar lång tid att minska. Denna är i de flesta småföretag den absolut största kostnaden.
 • Kostnaderna för hyrda lokaler kvarstår och tar mycket lång tid att påverka. Denna kostnad är i de flesta småföretagen en av de absolut största kostnaderna.

Vad kommer att hända med många av dessa småföretag?

 • Ägarna kommer att begära företagen i konkurs.
 • De anställda kommer att förlora sina arbeten och överföras till statlig lönegaranti.
 • Hyresvärdarna förlorar sin hyresgäster och kan i bästa fall få ut några månaders hyresgaranti ur konkursboet.
 • Företagen kommer kanske för alltid att vara borta samtidigt som ägarna riskerar att för all framtid att vara ekonomiskt utslagna.

Finns det en bättre lösning?

Det är just här som verktyget Coronakonkurs skulle kunna komma in. Det är bråttom och därför måste förfarandet vara enklast möjligt. Det finns inte tid att blanda in banker, jurister, konkursförvaltare, myndigheter eller liknande. Ungefär så här skulle det gå till:

 • Företagsägaren kontaktar sin lokala tingsrätt och lämnar in ansökan.
 • Ansökan beviljas omedelbart och ett officiellt dokument utfärdas.
 • Inga andra kontroller än att den som lämnar in ansökan har rätt att företräda företaget görs.
 • Med hjälp av dokumentet har företaget rätt att med omedelbar verkan avskeda alla, eller vissa, av sina anställda. Dessa överförs då direkt till statlig lönegaranti.
 • Med hjälp av dokumentet har företaget rätt att med 30 dagars uppsägningstid häva de lokalhyreskontrakt man har. Detta resulterar då i att företaget inom 30 dagar kan lämna lokalerna, alternativt att parterna omförhandlar hyresavtalet.

På detta sätt skulle många småföretag kunna “övervintra” i väntan på bättre tider och ägarna skulle slippa att bli personligen ekonomiskt utslagna.

Övriga detaljer

Det finns naturligtvis en mängd detaljer som måste regleras, men ovanstående punkter borde kunna utgöra grund för ett övergripande regelverk. Det viktiga just nu är att det går snabbt. Detaljer som kvarstår att reglera är till exempel:

 • Vilka företag ska kunna göra detta?
 • Vilka övriga villkor ska gälla?

Vad vet jag om företagande? Jag är 64 år och har i hela mitt yrkesverksamma liv varit småföretagare, i många branscher och i en rad olika länder. Utifrån mina erfarenheter och kunskaper påstår jag bestämt att det här förslaget skulle kunna rädda en stor del av Sveriges småföretag.

Se även: "Ge 42 000 kr/månad till varje småföretag"

Detta inlägg är skribentens egna åsikter. Vill du skriva en insändare, debattartikel eller skicka in en replik kan du göra det här.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2020-04-07 17:42
Systemet finns ju egentligen i form av det nuvarande rekonstruktionsinstrumentet.

Rätt hanterat är det en väldigt snabb hantering. problemet är att det är långt ifrån alla tingsrätter som är vana att hantera ärendena, och utgången kan bli lite hursomhelst.
Vi fick en rekonstruktion avbruten då tingsrätten plötsligt införde en ny praxis.

Ytterligare problem med den nuvarande formen är att det, likt så mycket annat, mest handlar om lån och uppskov. Lönegarantierna som betalas ut inledningsvis, ska sen betalas tillbaka när rekonstruktionen upphör. Visserligen inom det ackord som förhoppningsvis förhandlats fram.
Men sen tillkommer kostnaden för rekonstruktören, ofta 2-3000 kr/timmen.

Så egentligen finns möjligheterna inom nuvarande lagstiftning, med endast små justeringar. Men det kräver ett nytt tankesätt, och syn på värdet av att rädda företag.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.