I dagens högteknologiska samhälle är ingen förskonad från att hamna i en ond spiral som kan leda till psykisk ohälsa.

– Vi har nästan mer kunskap om datorer idag än om våra egna hjärnor, säger Simone Reiche Nordström.

Hjärninspiratören Simone Reiche Nordström, av många ansedd som en av landets främsta, pratar om vad psykisk ohälsa innebär och vad man ska lära sig att tänka på för att inte hamna där. Hon vill lära oss att Chefa över Huvudkontoret, det kontoret som sitter mellan våra öron alltså.

I en rapport från 2014 på SCB under rubriken Välfärden kräver helhetstänk så står det följande: Drygt hälften av alla arbetstagare tycker sig ha ”alldeles för mycket att göra” medan drygt en miljon i arbetsför ålder inte har ett jobb att gå till. Båda förhållandena är stress- och ohälsoframkallande särskilt när de kombineras med att man saknar makt över den egna vardagen.

– Det är svårt att ta kontroll över tillvaron i dagens samhälle. Man ska lyckas överallt och det finns nästan inte riktigt utrymme för att prata om det som inte är bra, säger Simone Reiche Nordström. En följd blir att många stänger in sina problem, vilket gör att arbetskamrater inte förstår och till slut kan dra slutsatsen att en kanske är en konstig person och det kan senare leda till diskriminering.

Men det finns flera sätt som en aktivt kan arbeta med för att ha en bra psykisk hälsa och undvika stress.

– Det är orsakerna bakom ohälsa och stress som jag vill lyfta i mina kurser, säger Simone.

Enligt Simone ska tre kriterier uppfyllas för en god psykisk hälsa:

  • Du ska klara av att ta hand om dig själv.
  • Du ska kunna ha och orka med dina sociala kontakter med vänner och familj.
  • Du ska klara av jobbet eller skolan.

Simone är utbildad första hjälpen-instruktör i psykisk ohälsa efter studier på Karolinska institutet.
Hon vill att fler människor ska kunna prata om sin psykiska hälsa på arbetsplatserna och jämför med första hjälpen i hjärt-lungräddning.

– Jag vill inte göra människor till psykologer eller läkare. De ska lära sig att bli bättre medmänniskor, säger Simone.

Simone Reiche Nordström beskriver dagens samhälle som ett "infomania" där ingen är förskonad från att drabbas. Hon vill att fler ska tänka på vad en själv kan göra för att påverka sin situation och vad man med enkla medel kan göra för att vårda hjärnan bättre, och värna om den – att införa en slags allmän psykisk hjärnplikt!

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.