I förra årets rapport presenterades höga siffror för svenskarnas oro över sina personuppgifter och över hur storföretagen använder deras persondata. I år ser vi ett skifte där oron kvarstår, men där fokuset nu i stället har placerats på de handlingar svenskarna gör i syfte att skydda sin integritet. Idag undviker svenskarna bland annat sociala medier, begränsar vilka funktioner olika appar kan använda och klickar ur sin platsinformation.

– Under det senaste året har de stora techföretagen upprepade gånger hamnat i mediernas ljus och det är inte förvånande att svenskarna nu har tagit till sig av detta och anammat ett förändrat internetbeteende. I rapporten kan vi se att 81 procent av internetanvändare gör något på nätet för att skydda sin integritet. Var fjärde internetanvändare väljer bort cookies och i alla åldrar råder rädsla över storföretagens förmåga att sälja personliga uppgifter vidare till kommersiella och politiska krafter. Det är en utveckling vi, och inte minst storföretagen, måste ta på stort allvar, säger Maciej Zawadziński, vd på analyticsföretaget Piwik PRO.

– Peronslig integritet är ett ämne som har undersökts i Svenskarna och internet i många år.  Att fokuset nu har ändrats från att undersöka svenskarnas oro på nätet, till att fokusera på deras handlingar för att motarbete spridningen av deras personliga data, visar på att det här är ett långsiktigt beteende som marknadsförare måste ta i beaktning. Det räcker inte att endast uppmärksamma och prata om problematiken kring personlig integritet på nätet som råder idag, utan vi måste inse att det här är det nya normala som kräver en långsiktig lösning, säger Maciej Zawadziński.

I förra årets upplaga av Svenskarna och internet lyftes för första gången användarnas cookie-inställningar upp i rapporten. År 2021 kunde var fjärde internetanvändare inte ändra sina cookie-inställningar på egen hand. I år klickar var fjärde internetanvändare i stället bort cookies, allra flest bland den yngre halvan av befolkningen.

– Att det i år är fler som aktivt ändrar sina cookie-inställningar på egen hand är i grunden bra. Användaren ska själv kunna bestämma över hur mycket data som ska delas vidare till webbplatser, annonsörer och webbleverantörer, säger Maciej Zawadziński, vd på analyticsföretaget Piwik PRO.

Integritetskapitlet i Svenskarna och internet 2021 hittar du här

Hela upplagan av Svenskarna och internet 2022 hittar du här

Se även: 8 av 10 svenska hemsidor kan bli olagliga över en natt


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.