Regeringen har initierat en utredning för att se över hur statliga myndigheter kan bli bättre på att redovisa sociala avgifter på lönebesked. Syftet är att öka transparensen för de anställda när det gäller hur mycket av deras lön som går till skatt och sociala avgifter. Utredningen, som leds av Karin Johansson, vice VD för Svenskt Näringsliv, är placerad under Finansdepartementets ansvar.

Civilminister Erik Slottner (KD) och Karin Johansson har båda uttalat sig om förslaget. Slottner betonar att "staten, som en stor arbetsgivare, bör föregå med gott exempel och visa denna information på ett tydligt och öppet sätt." Johansson å sin sida framhäver det pedagogiska värdet av att göra skattesatser och avgifter mer synliga på lönebeskeden för att underlätta en konstruktiv skattedebatt.

Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att öka kunskapen om skattebördan, speciellt bland löntagare som ofta underskattar hur mycket skatt de faktiskt betalar. Enligt en undersökning från 2023 underskattar löntagare arbetsgivaravgiften med i genomsnitt fem procentenheter, där nästan hälften av alla svenskar underskattar med mer än detta.

Utöver att opinionsbilda för mer transparens i skattesystemet, har Svenskt Näringsliv också tillhandahållit information till företag om vilka lönesystem som är kapabla att visa fullständig skatteinformation på lönebeskeden. Med regeringens nya initiativ hoppas man att även andra arbetsgivare, såväl privata som offentliga, ska följa exemplet.

Utredningen ska slutredovisas den 24 juni, varefter ytterligare åtgärder förväntas tas för att implementera dessa förändringar i de statliga myndigheternas lönehanteringssystem.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.