Varje vecka sammanställer vi nyheter från Skatteverket och Finansdepartementet. Vi håller det kort och fokuserar på det som kan vara extra relevanta för dig som läsare på Företagande.se.

Här är förra veckans nyheter ifall du missade dem

Under vecka 16 har pressmeddelanden kommit inom följande områden:

Deklarera försäljning av värdepapper digitalt

Förra året sålde 481 000 personer aktier eller andra värdepapper. Dessa försäljningar ska redovisas i årets deklaration.

– Den som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med sin deklaration. Bilagan finns i e-tjänsten och där är de flesta uppgifterna ifyllda. Det enda som behöver fyllas i är omkostnadsbeloppet, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

På Skatteverkets webbplats finns information om hur omkostnadsbeloppet ska räknas ut, det vill säga vad du har köpt aktierna för.

Läs vidare här

Vårbudgeten presenterad

Förslag i ändringsbudgeten 2017
I vårbudgeten föreslår regeringen ändringar av beskattningen vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Syftet med förslaget är att motverka en möjlighet till skatteplanering.

Förslag inför budgetpropositionen 2018
Regeringen föreslår inför budgetpropositionen 2018 att gränsen för statlig inkomstskatt liksom de senaste åren inte räknas upp fullt ut, vilket innebär att fler än annars hade varit fallet får betala statlig inkomstskatt 2018. Den nedre skiktgränsen beräknas då bli 445 400 kronor 2018 och den övre skiktgränsen blir 647 900 kronor. Skatten sänks för pensionärer med en inkomst upp till 14 000 kronor samt på sjukersättning och aktivitetsersättning. Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent.

Övrigt
Förändringar föreslås avseende reglerna för delägare i fåmansföretag, och beskattning av personaloptioner lättas i vissa fall. Växa-stödet som innebär sänkt arbetsgivaravgift för den först anställda föreslås utökas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Sen har en rad förslag kommit avseende miljöskatter av olika slag.

Läs vidare här

Nyhetsbrevet är skrivet av skattejurist och marknadschef på Skattepunkten AB, John Knutsson. Där kan ni även läsa längre versioner av nyheterna samt referat av rättsfall från Skatterättsnämnden och Högsta Förvaltningsdomstolen som även redogörs för i Skattepunktens nyhetsbrev.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.