Varje vecka sammanställer vi nyheter från Skatteverket och Finansdepartementet. Vi håller det kort och fokuserar på det som kan vara extra relevanta för dig som läsare på Företagande.se.

Här är förra veckans nyheter ifall du missade dem

Följande är på gång:

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Lagrådsremiss ”Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser”. I inkomstskattelagen ska det framgå att ideella föreningar är undantagna från skattskyldighet för inkomster från upplåtelser av rättigheter som uppkommit genom främjandet av allmännyttiga ändamål. Även registrerade trossamfund ska omfattas av förslaget.

Klicka här för att läsa lagrådsremissen

Förslag om ändrade regler för delägare i fåmansföretag

Vi tar tillfället i akt att påminna om de nya fåmansföretagsregler (3:12) som är på gång. För att läsa en kort sammanfattning från Finansdepartementet om vad de nya reglerna innebär, klicka här

Även här kan du läsa en ny version om beskattning enligt 3:12

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

I syfte att minska skattefusk och skatteundandragande bör vissa uppgifter om utbetalda ersättningar och skatteavdrag per betalningsmottagare lämnas löpande till Skatteverket i stället för bara en gång om året.

Det finns många andra förslag i propositionen. Den som arbetar med arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter bör vara införstådd med innehållet i denna proposition.

De flesta bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Klicka här för att läsa propositionen

Personalliggare i fler verksamheter

På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet.

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete i den här typen av verksamheter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer om förslaget här

Nyhetsbrevet är skrivet av skattejurist och marknadschef på Skattepunkten AB, John Knutsson. Där kan ni även läsa längre versioner av nyheterna samt referat av rättsfall från Skatterättsnämnden och Högsta Förvaltningsdomstolen som även redogörs för i Skattepunktens nyhetsbrev.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.