Betydelsen av en lärandekultur och kontinuerligt lärande förklarat

En välutvecklad lärandekultur påverkar alla områden i företaget, från kundbehållning till produktivitet och gäller alla från maskinoperatörer och support, till IT-chefen och CFO. En studie från IBM visar att 84 procent av de anställda i de mest framgångsrika organisationerna får den utbildning och det stöd de behöver. Detta indikerar att investeringar i en lärandekultur inte bara förbättrar personalens förmåga utan även motiverar dem att stanna kvar längre i företaget. Samtidigt är kontinuerligt lärande är en oavbruten process där medarbetare ges möjligheter att ständigt utveckla nya färdigheter och förmågor, vilket håller dem fokuserade, drivna och uppdaterade med de senaste trenderna och teknikerna. För att stödja detta måste företag tillhandahålla lämpliga verktyg och resurser som möjliggör lärande på olika nivåer i organisationen.

Utvärdera nuvarande lärandekultur

Det är viktigt att systematiskt utvärdera företagets befintliga lärandekultur. Detta kan avse:

  • Anställdas perspektiv: Genom att genomföra enkäter kan man få en bild av hur medarbetare upplever lärandet och de tillgängliga alternativen.
  • Utbildningsansvarigas insikter: De kan ge värdefull information om de utbildningsprogram som finns och deras effektivitet.
  • Intern statistik: Analysera deltagande i utbildningar och preferenser mellan digitala, fysiska eller hybridformat.
  • Företagskultur: Utvärdera hur lärande ses inom organisationen och hur ledningen värderar och integrerar lärande i företagskulturen.

Prioritera lärande och anpassa olika lärstilar

För att skapa en framgångsrik lärandekultur måste lärande ges hög prioritet. Företag bör specificera hur mycket tid som ska avsättas för lärande, till exempel en halv dag per månad, och tydligt kommunicera detta till medarbetarna för att underlätta planering.

Samtidigt har medarbetare har olika lärstilar och behov, vilket kräver ett brett utbud av utbildningsmetoder och material. Genom att tillhandahålla en mix av klassrumsundervisning, digitala kurser och socialt lärande kan företag tillgodose dessa olika behov. Ett förslag är att skapa en plattform där medarbetare kan ge feedback på eller föreslå utbildningsinnehåll.

Gör lärandet engagerande och förbättra kontinuerligt lärandekulturen

För att öka engagemanget kan företag göra lärande mer interaktivt och belönande. Till exempel genom att använda spelifieringselement som poäng, märken, eller certifikat och organisera sociala aktiviteter såsom luncher under utbildningssessioner. Det är också viktigt att utbildningsmaterial är visuellt attraktivt och funktionellt, med teknik som fungerar smidigt på alla enheter. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att lärande är som sagt en kontinuerlig process. Även om ett företag redan har en stark lärandekultur, krävs kontinuerlig utvärdering och förnyelse för att bibehålla relevans och effektivitet. Investera i kunskapsinnovationer för att göra din lärandekultur ännu bättre och upprätthålla de lärandeaktiviteter du redan har. Att ha ett e-lärningsprogram på plats kommer att hjälpa dig att upprätthålla detta, men det är du som måste stå för visionerna och realisering av de aktiviteter som bygger en framgångsrik lärandekultur.

Se även: 7 grundstenar när du bygger en positiv företagskultur


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.