Kostnaderna för brevdistribution ökar och kvaliteten hotas, enligt den senaste rapporten från Post- och telestyrelsen (PTS) om den svenska postmarknaden för 2024. Om inga åtgärder vidtas kan detta leda till att den samhällsomfattande posttjänsten blir svår att upprätthålla över hela landet med fortsatt god kvalitet.

Rapporten belyser en fortsatt minskning av brevvolymer med nästan 1,2 miljarder brev under 2023, en minskning med 12 procent från föregående år. En allt större andel av kommunikationen ersätts av digitala alternativ, vilket ytterligare driver upp styckkostnaden för brevdistribution.

Trots höjda portoavgifter från Postnord, är de inte tillräckliga för att täcka de minskade intäkterna från färre brev. Emma Maraschin, chef för PTS postenhet, understryker behovet av regeländringar och potentiellt högre avgifter för användarna för att säkra en fungerande postservicen.

Kvalitetsproblem har också identifierats i rapporten, där Postnord under 2023 inte lyckades möta de uppsatta leveranstiderna, med endast 93,1 procent av breven utdelade i tid mot ett krav på 95 procent.

- Det är mycket allvarligt om folk inte kan lita på postservicen. Även om omständigheterna är svåra, så måste postoperatören vårda sitt kundlöfte och säkerställa att kvalitetskraven uppfylls för att tillgodose användarnas behov. PTS kommer fortsätta bevaka utvecklingen och att Postnord lever upp till kraven, säger Emma Maraschin.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

3 kommentarer
2024-04-23 07:17
Om PostNord sänkte priset på portot skulle fler skicka brev men å andra sidan verkar det inte spela någon roll när de inte levererar all post som skickas. Har varit med om det flera gånger men då inte försändelserna inte är spårbara går inget att göra. Man undrar ju vart all post tar vägen.
2024-04-23 07:12
Inte undra på att fler väljer digitala ”postlådor” med bank-id då inte PostNord klarar av att leverera posten
2024-04-22 15:28
Att bara höja brevporto är nog inte en lösning. Varför kan inte Postnord "överväga" ett samarbete med City Mail? Även att City Mail har begränsat utdelningsarea kan det vara ett alternative att överväga. Så klart är logistiken ett problem. Sedan undrar jag varför speciellt myndigheterna kräver fysiskt brev med signatur när vi ändå har Bank-ID (på gott och ont). Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.