En nyligen genomförd undersökning visar att en överväldigande majoritet av svenskarna, 83 procent, vill att kontanter ska förbli tillgängliga i samhället. Denna siffra har ökat från 68 procent sedan den första mätningen genomfördes. Studien, utförd av Verian på uppdrag av Bankomat, understryker att många svenskar ser kontanter som en viktig del av krisberedskapen.

Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat, betonar kontanternas betydelse. "Det finns ett stort samhällsbehov av att kontanthanteringen fungerar effektivt. Kontanter ger människor möjlighet att välja betalningssätt och är även nödvändiga för de som lever i digitalt utanförskap samt för samhällets beredskap vid kriser," säger han rapporterar Epoch Times.

I undersökningen angav 51 procent av respondenterna "krisberedskap" som det främsta skälet till att behålla kontanter. Dessutom svarade 29 procent att "valfrihet" var den viktigaste orsaken, medan 19 procent nämnde "inkludering" som en avgörande faktor.

Mot bakgrund av denna starka opinion har regeringen tidigare i år initierat en utredning för att se över kontanternas roll i samhället. Finansmarknadsminister Niklas Wykman kommenterar: "Vi behöver skyndsamt se över möjligheten att betala kontant för vissa varor, inte minst med tanke på de grupper som har svårt att använda digitala betalningssätt. Det är även viktigt att ta hänsyn till beredskapsperspektivet i denna fråga."

Denna undersökning och de pågående diskussionerna tyder på att kontanter fortfarande spelar en central roll i det svenska samhället, både som ett betalningsalternativ och som en kritisk resurs i krissituationer.

Om undersökningen

Totalt 4 500 personer i åldrarna 18–79 år deltog i mätningen som genomfördes den 22–29 februari, med en komplettering den 25–27 mars. Undersökningen gjordes via webben av analysföretaget Verian på uppdrag av Bankomat. Källa Epoch Times.

Relaterad läsning: "Vem ska betala för kontanthanteringen?"


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.