Konkursvågen fortsätter skölja över landet och det är tionde månaden i rad som Creditsafe rapporterar om ökade nivåer. Ingen enskild bransch klarar sig undan - utan samtliga branscher uppvisar stora ökningar, flera med över 20 procent.

Bygg- och fastighetsbranschen extra hårt drabbad

Byggsektorn fortsätter att öka kraftigt och i spåren av minskat byggandet är det många byggbolag som nu inte överlever. Byggentreprenörer har ökat med 36 procent och byggsnickerifirmor hela 85 procent. Inom fastighetsbranschen har konkurserna ökat med 45 procent. En annan bransch med en anmärkningsvärd ökning är sporthallar som gått upp 450 procent - 55 konkurser jämfört med 10 förra året. Krisande padelhallar står för hälften av konkurserna.

- Padelanläggningarna fortsätter ha stora problem. Höga fasta kostnader och en minskad efterfrågan, mycket på grund av tidigare överetablering. Branschen med minst ökning är e-handel med endast en procent. En förklaring är att konkurserna inom e-handelsbranschen började öka markant redan förra året. Vi ser fortfarande höga nivåer, men ytterligare ökningar uteblir vilket är positivt. Som vi konstaterat tidigare har pris blivit en viktigare faktor när konsumenter handlar, det gäller även detaljhandeln som fortsatt har det svårt, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Många av företagen är yngre än tre år

Över en fjärdedel av alla konkursade företag denna månad startade efter 2020, det vill säga under pandemin eller senare. Risken för konkurs är generellt sett högst under de första tre åren (inom 32 månader). Eftersom betydligt fler bolag startades under pandemiåren så drivs konkursökningen bland annat av dessa unga bolag.

- Detta är en oroande trend som vi pratat om tidigare. Vi vet att risken för konkurs är högst de första levnadsåren, och med nästan 60 000 nya bolag varje år under pandemin, som nu ska möta lågkonjunkturens utmaningar i en tid med minst motståndskraft, då blir det tufft. Högre kostnader, förändrade förutsättningar och mindre marginaler slår extra hårt för nyetablerade företag, fortsätter Henrik.

På årsbasis är ökningen över 30 procent

Totalt gick 730 aktiebolag i konkurs under maj vilket kan jämföras med 538 och 526 under samma period de senaste två åren. Även jämfört med den topp vi såg vid inledningen av pandemin (671) för tre år sedan så är årets siffra betydligt högre. På årsbasis har konkursökningen gått upp till 31 procent.

Konkurserna drabbar hela landet

Endast ett län går mot strömmen och uppvisar minskade antal konkurser hittills år. Det är Kalmar. Resterande 20 av 21 län har alla ökade siffror. Störst procentuell ökningen på årsbasis har Örebro och Östergötland. Anmärkningsvärt under maj är att konkurserna i Västra Götaland ökade med över 60 procent. Även Stockholm har 45 procent fler konkurser denna månad.

Största konkurserna kopplade till gruvbranschen

Månadens största konkurser är två anläggningsföretag, Euroroc och Win Industri, båda kopplade till gruvnäringen. Bolagen som tillsammans omsätter 550 miljoner kronor har haft fleråriga kontrakt med såväl LKAB som Boliden. Bolagen är dock indragna i en konkurshärva där konkursboet stämt företagen. De anklagas för att ha plundrat företag och blåst upp den egna omsättningen.

Nyföretagandet fortsätter minska

Antalet nystartade aktiebolag minskade med 17 procent i maj. Senaste månaden registrerades 4 022 nya aktiebolag, jämfört med 4 837 under samma period förra året. På årsbasis är minskningen 25 procent.

Relaterad läsning: Tuff konjunktur för landets småföretagare men stora lokala variationer


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.