I den lag som finns gällande stödet vid korttidsarbete finns idag en bestämmelse som styr att den arbetsgivare som erhållit stöd vid korttidsarbete på grund av tillfälliga ekonomiska svårigheter inte kan godkännas för ett nytt stöd förrän två år efter att den föregående stödperioden har löpt ut. Regeringen har nu föreslagit i den extra ändringsbudgeten, som beslutas 24 februari, att karenstiden ska slopas tillfälligt.

Vad innebär det för företagen? För vissa kan det ha stor betydelse när anställda går ner i arbetstid under en kris eller liknande. I praktiken betyder detta att staten samtidigt lämnar stöd till arbetsgivaren och anställda kan behålla sin ordinarie lön. Förslaget innefattar att företagen som erhållit stöd under pandemin redan kan ansöka om det ordinarie stödet vid korttidsarbete från den 1 april 2022 – även om företaget befinner sig inom den tvååriga karenstiden. I ett ordinarie stöd står staten för en tredjedel av kostnaden för minskningen av arbetstiden och maximal arbetstidsförkortning uppgår till 60 procent av ursprunglig arbetstid. Stöd med slopad karenstid ska kunna utfärdas redan från december 2021, ansökan kan i så fall göras och prövas av Skatteverket efter den 1 april.

Regeln om korttidsarbete är en lag som tillämpats sedan den 16 mars år 2020, detta regelverk kommer att kvarstå också efter pandemin.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.