Födelsetalet i EU, definierat som antalet levande födda per kvinna, har också sjunkit och närmar sig nivåer som senast sågs för två decennier sedan. Med ett födelsetal på 1,46 har EU en av de lägsta födelsetalen i världen, rapporterar Euronews.

Sedan 1960 har EU sett en nedåtgående trend i antalet födda barn, med 2022 som det lägsta noteringen. År 1990 föddes 5,1 miljoner barn i EU, vilket var sista gången antalet födslar översteg 5 miljoner.

Ett allvarligt hot - vem tar över?

Flera av världens ledare menar att det minskade barnafödandet är ett av de största hoten mot mänskligheten. Det finns inga som kommer att ta över när vi blir äldre. "Alltför många tror att det finns för många människor i världen och att befolkningen växer okontrollerat", sa Elon Musk i en intervju. "Civilisationen kommer att kollapsa om människor inte skaffar fler barn."

Födelsetalen varierar avsevärt över Europa

År 2022 varierade födelsetalen, mätt som antalet levande födda per kvinna, betydligt inom EU. Frankrike hade det högsta födelsetalet på 1,79 medan Malta hade det lägsta på 1,08 enligt Eurostat, EU:s statistikkontor.

Genomsnittet för hela EU låg på 1,46. Inkluderat länder inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), Storbritannien och EU-kandidatländer, rapporterade Georgien (1,83) och Moldavien (1,81) högre födelsetal än Frankrike.

Medelhavsländer som Malta (1,08), Spanien (1,16), Italien (1,24), Grekland (1,32) och Cypern (1,37) hade avsevärt lägre födelsetal jämfört med Frankrike. Något högre födelsetal registrerades i länder som Rumänien (1,71), Turkiet (1,63), Storbritannien (1,56), Tyskland (1,46) och Finland (1,32).

Stiger eller sjunker födelsetalet i Europa?

En granskning av långsiktiga förändringar i EU:s födelsetal avslöjar en tydlig nedåtgående trend. År 1970 var födelsetalet 2,35, vilket är den högsta uppmätta nivån. Det sjönk till 1,4 i slutet av 1990-talet, den lägsta noteringen enligt Världsbankens data.

Efter att ha nått en topp på 1,57 år 2016 har födelsetalet åter sjunkit och låg på 1,46 år 2022, nära nivåerna som sågs i början av 2000-talet.

Under de senaste 20 åren har födelsetalet förändrats avsevärt i EU-länderna, med minskningar i 13 av de 27 medlemsstaterna mellan 2002 och 2022. Irland och Finland rapporterade de mest betydande minskningarna, med en nedgång på över 0,4 poäng, motsvarande minskningar på mer än 20 procent. Tjeckien, Rumänien och Bulgarien upplevde de största ökningarna, med en uppgång på mer än 35 procent vardera.

EU har en av de lägsta födelsetalen i världen

År 2021 rapporterade EU ett födelsetal på 1,52, vilket var det lägsta efter regionen Östasien och Stilla havet som hade ett tal på 1,49, enligt Världsbankens data.

Västra och centrala Afrika hade det högsta födelsetalet på 4,98, följt av östra och södra Afrika på 4,35 och den arabiska världen på 3,14. Det globala genomsnittliga födelsetalet var 2,27, med Nordafrika och Mellanöstern som rapporterade ett högre tal på 2,63. Nordamerikas tal på 1,64 var precis över OECD-genomsnittet på 1,59.

Sedan 1970 har en märkbar nedåtgående trend i födelsetal observerats i nästan alla regioner, även om minskningen har varit avsevärt långsammare i Afrika.

Se även: Världsledare vill se fler barn - står vi inför en populationskollaps?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.