Nordkoreas ledare Kim Jong Un är den senaste i raden av ledare att ta upp sitt lands minskande födelsetal. Nyligen talade han vid landets första nationella möte för mödrar på elva år och uppmanade Nordkoreas kvinnor att skaffa fler barn.

"Att stoppa nedgången i födelsetalen och erbjuda bra barnomsorg och utbildning är allas vår familjeangelägenhet som vi bör lösa tillsammans med våra mödrar", sa den 39-åriga ledaren i Pyongyang.

I november sa Rysslands president Vladimir Putin att målet för kommande decennier kommer vara att öka Rysslands befolkning. Han talade vid Världens ryska folkets råd i Moskva och sa: 

"Många av våra etniska grupper har bevarat traditionen att ha starka månggenerationella familjer med fyra, fem eller till och med fler barn. Låt oss komma ihåg att ryska familjer, många av våra mormödrar och gammelmormödrar hade sju, åtta eller till och med fler barn."

“Låt oss bevara och återuppliva dessa utmärkta traditioner. Stora familjer måste bli normen, en livsstil för hela Rysslands folk. Familjen är inte bara grunden för staten och samhället, det är en andlig företeelse, en källa till moral.”

I oktober betonade Kinas president Xi Jinping kvinnornas roll när nationen brottas med en åldrande befolkning och en minskning av födelsetalen. Han nämnde vikten av att lyfta kvinnors arbete vilket inte bara är relaterat till kvinnors egen utveckling, utan också relaterat till "familjeharmoni, social harmoni, nationell utveckling och nationella framsteg". Det är nödvändigt att "aktivt odla en ny kultur av äktenskap och barnafödande och stärka vägledningen om unga människors syn på äktenskap, barnafödande och familj."

Elon Musk delade också denna åsikt och sa att ett minskande födelsetal är "ett av de största hoten mot civilisationen". Han sa under en intervjun att "alltför många tror att det finns för många människor i världen och att befolkningen växer okontrollerat".

År 2015 utfärdade Viktor Orban och Ungern sin familjepolitik där de betonade familjens vikt men samtidigt erkände behovet av ekonomisk stabilitet.

Christian Karlsson, mer känd som "Ekonomigurun", är inne ett liknande spår.

Populationen kommer att kollapsa. Vad är lösningen?


Elon Musk, Dr. Shanna Swan & Jordan Peterson om populationen

Vad tror du? Ligger det något i det?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2024-01-05 10:43
Enligt FN så kommer det att bli 10 miljarder år 2080, och stanna på den nivån fram till 2100.
Men om vi backar bandet och tänker oss att det hade stannat vid 4 miljarder. Då är det ganska självklart att utsläppen hade blivit mindre, och allt utnyttjande av resurserna hade varit lägre, och Jorden hade därmed klarat sig bättre i lång tid framåt.

problemet med en stillastående befolkningsmängd är ju då att det kommer att bli färre som är i arbetsför ålder och som då ska försörja de som inte är det.
Därför önskar man sig en ständigt ökande befolkning för att lösa den ekvationen, men biter sig då samtidigt i svansen gällande klimatet.

Det som ingen politiker vågar ta i är att det blir omöjligt att få ihop en ekonomi när folk ska studera tills dom är 30 och sen jobba tills man är 65 och sen leva tills man är 90. Det finns inga pensionssystem i världen som klarar det, utan då är man helt beroende av en evig tillväxt i alla system.
Se mer...
2024-01-04 22:56
Det största hotet mot mänskligheten är att den växer än mer, så det rimligaste vore att alla länder gör allt för att minska barnafödandet.
Vi förbrukar redan idag mer än vad jorden kan producera, så det säger sig självt att det blir än värre om det blir fler människor.
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.