I studien har fåmansbolag undersökts där fyra eller färre ägare äger 50 procent eller mer av aktiebolaget. Dessa företag står för 80 procent av sysselsättningen inom privat sektor.

- Lönsamheten skiljer sig kraftigt åt mellan företag på landsbygden och företag i städerna. Först trodde vi att det berodde på att städerna erbjuder fördelar som inte landsbygden kan erbjuda, till exempel bättre infrastruktur och mer kapital. Men så var det inte, säger Martin Nordin, docent i nationalekonomi som ligger bakom studien.

I själva verket ökar lönsamheten för att företagen betalar ut lägre löner och istället med 3:12 reglerna inkomstomvandlar löner till utdelningar. Det beror alltså på redovisningsteknik som gör att lönsamhet ökar.

Efter ändringarna 2006 då reglerna för fåmansbolag ändrades har det blivit mer fördelaktigt att ta utdelning framför lön. Studien visar också att lönsamhetsgapet drivs av nystartade högkvalificerade företag i staden.

Av någon oklar orsak gynnar detta främst företag i städerna. Men vi vet inte varför landsbygdsföretag inte nyttjar 3:12-regelveket i samma utsträckning som företag i städerna. Det kan vara okunskap eller att andra förutsättningar skiljer sig åt. Men resultaten är att det uppstår en regional skatteojämlikhet, avslutar Martin Nordin.

Studien är baserad på databasen FRIDA som innehåller uppgifter från företagens skattedeklarationer. Samtliga fåmansaktiebolag under perioden 2003–2019 ingår.

Missa inte: Så beräknar du skatt enligt 3:12 reglerna


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.