Rädsla och fördomar gentemot andra människor kommer oftast av oförståelse. Det vi inte känner till eller inte förstår är vi rädda för. Man behandlar olika fobier genom att utsätta personerna för just det fobin orsakas av. Fobi för människor som tycker annorlunda, beter sig annorlunda, pratar annorlunda, ser annorlunda ut kan lätt botas.

Botemedlet är detsamma som för alla fobier. Ta bort skygglapparna och inse att du är lika annorlunda som de som är annorlunda, fast på ditt eget unika sätt och inse att vi är 8 miljarder olika individer som är likadana men samtidigt unika.

It's all about everyone. Om du öppnar upp för att diskutera, kontemplera med alla så kommer du att förstå andra bättre. Förståelse smittar. Smittar som ringar på vattnet. Det kallas”the ripple effect”

Ripple betyder krusning. En krusningseffekt är en situation där något, likt hur en krusning expanderar över vattnet när ett föremål släpps in i det, från ett initialt tillstånd kan följas utåt stegvis. Ripple-effekten används ofta allmänt som en multiplikator inom ekonomi.

I sociologin kan det observeras hur sociala interaktioner kan påverka situationer som inte är direkt relaterade till den första interaktionen, och i välgörenhetsverksamhet där information kan sprida sig och vidarebefordras från samhälle till samhälle för att bredda dess inverkan.

Så ta det första steget ut i havet av möjligheter redan idag, börja nätverka mer aktivt med människor som du inte redan känner, och se vilken effekt krusningen av ditt steg, ditt initiativ, får på ditt och andras liv.

Kristian Andersson, grundare av nätverket LunchIn.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.