Marknadsundersökningar är bra och effektiva verktyg för att ta reda på information om den marknad som du som företagare vänder sig till. De behöver varken vara dyra eller krångliga och de kan spara mycket tid och pengar.

Syftet med en marknadsundersökning

Poängen med att göra en marknadsundersökning är att ta reda på hur presumtiva kunder ställer sig till en vara, tjänst eller ett företag. De bör därför utformas så objektivt som möjligt. Det är ju ”sanningen” som en marknadsundersökning ska visa, så att företaget får en riktlinje om vad som fungerar på marknaden eller inte.

Nytt företag eller produkt

Marknadsundersökningar är bra redskap och affärsverktyg om de används vid rätt tillfälle. Ett sådant tillfälle är vid starten av själva företaget. Det är då ett bra sätt att se vilken konkurrens det finns på området, vilken prisnivå som kan vara rimlig, hur man marknadsför varan bäst och hur många som kan tänkas köpa en vara eller en tjänst och var köparna faktiskt finns någonstans.

En första mycket enkel marknadsundersökning är att stämma av med vänner och bekanta. Det ger en indikation om en vara eller produkt KAN vara intressant för en marknad. Sedan är det dags att göra en lite mer formell undersökning mot de målgrupper som kan vara intresserade av varan eller tjänsten företaget tänker erbjuda.

Redan befintligt företag eller produkt

Marknadsundersökningar är nyttiga informationskällor när ett företag står inför ett vägval, eller funderar på att lansera en ny produkt. Men de kan också ge ett underlag på hur väl en webbtjänst fungerar och vad som kan förändras på redan befintliga tjänster och produkter. De kan också användas till att se hur en sponsor- eller reklamkampanj fallit ut.

Kontinuerliga marknadsundersökningar

Många företag använder sig av så kallade kontinuerliga marknadsundersökningar. Dessa kan visa på skillnader i attityder och synsätt över en längre tid. Då frågar företaget en och samma grupp människor vid flera olika tillfällen. Dessa undersökningar kan till exempel visa på hur lojala kunderna är mot ett varumärke, men också visa på om ett byte av marknadsföringsstrategi haft en avsedd effekt.

Planeringen viktig

En marknadsundersökning behöver vare sig vara dyr eller krånglig. Det finns faktiskt helt gratis verktyg att hämta på Internet. Däremot är en effektiv marknadsundersökning en väl förberedd sådan. Det gäller att fråga rätt frågor till rätt person och på rätt sätt. När svaren sedan samlas in är det viktigt med en bra analys av de svar som man fått.

Övertolka inte resultatet

Marknadsundersökningar presenterar bara en del av sanningen. Enligt vetenskapliga krav på korrekthet och exakthet är inte marknadsundersökningen ett alltid fullgott verktyg. Men resultatet ger ofta många intressanta uppgifter och en hel del information som företaget kanske trodde att de hade koll på, men faktiskt inte har.

Positiva sideffekter

Företag som genomför marknadsundersökningar ska vara medvetna om att de ofta indirekt ger ett reklambudskap och att undersökningarna ofta läggs upp för att uppnå ett visst resultat, inte att belysa hela sanningen.

Studier har visat att deltagarna i en marknadsundersökning ofta ändrar attityden gentemot företaget före och efter undersökningen. Det kan i sig ge en positiv spin-off-effekt, även om marknadsföringen i sig aldrig får bli det främsta syftet med en marknadsundersökning. Då blir resultatet snedvridet. Det intressanta är alltid att få en bra bild av marknaden.

2 kommentarer
2011-09-05 10:48
Skoj att ni äntligen kommit med verktyget (ni lovade för länge sen) för att kunna göra gratis marknadsundersökningar online. Får ni bara lite drag på den så folk är med och svarar så kan det bli riktigt bra. Det är lätt att tro att ens egna affärsidé är strålande och sen visar det sig att marknaden inte alls ville ha det så. Jag har erfarenhet av just en sådan sak och det kostade mig mycket onödig tid. En undersökning skulle så klart ha gjorts mycket tidigare. Man lever och lär 😃 Se mer...
0
Anders J
2011-03-06 13:57
Tack för en bra artikel om marknadsundersökningar!
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.