MarknadsföringslagenAll marknadsföring måste följa marknadsföringslagen, vilket innebär att marknadsföringen ska följa god marknadsföringssed och inte vara otillbörlig. Marknadsföringen får inte heller strida mot andra lagar, praxis, affärsseder eller övriga normer. All information som köparen kan behöva inför sitt köpbeslut ska finnas med i reklamen.

Marknadsföringslagen bygger på ett EU-direktiv, vilket innebär att samma regler gäller inom hela EU. Bland annat finns en så kallad svart lista där 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna är samlade.

Det råder förbud mot

 • att utforma reklam på ett sådant sätt att det inte tydligt framgår att det handlar om reklam och vem som är avsändare.
 • vilseledande marknadsföring. Uppgifterna ska vara sanna, tydliga och fullständiga, till exempel om varans kvalitet, ursprung, pris och betalningsvillkor.
 • vilseledande förpackningsstorlekar. Förpackningen ska inte ge ett falskt intryck av mängd, form och storlek.
 • vilseledande efterbildningar. Det är förbjudet att kopiera och efterbilda konkurrenters produkter.
 • ”falska” konkursutförsäljningar. Begreppet får i princip bara användas av konkursbo.
 • ”falska” utförsäljningar. Utförsäljningen ska gälla hela lagret eller en tydligt avgränsad del av lagret, samt under en begränsad tid.
 • ”falska” realisationer. Begreppet får bara användas om realisationen gäller det vanliga sortimenet, under en begränsad tid och till betydligt lägre priser än normalt.
 • att skicka icke-beställda varor.
 • vilseledande presentation av förmånserbjudanden. Det måste finnas tillräckligt med information om erbjudandets värde och de villkor som gäller för att utnyttja det.

Tänk på!

 • En pristävling får aldrig avgöras av slumpen. Deltagaren måste prestera något, annars handlar det om lotteri, vilket kräver speciellt tillstånd.
 • Var försiktig med jämförande reklam. Du måste kunna bevisa det du påstår i reklamen. Tala aldrig illa om en konkurrent.
 • Den medföljande varan vid kombinationserbjudande får inte vara mycket dyrare än huvudvaran – en CD-spelare får inte medfölja ett erbjudande om kaffe.
 • ”Gratis” bara får skrivas om det inte krävs någon motprestation.

Texten är hämtad ur Tillväxtverkets "Marknadsföring för nyföretagare".

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.