Idag har telefonen blivit ett multiverktyg för kommunikation. Röstsamtal är enbart en liten del i definitionen mobiltelefon. En allt större del av användandet av telefonen går till surfande och sociala medier. Det råder ett paradigmskifte av användandet av telefonen enligt Internetstatistik.se. Nu växer intresset från annonsörerna att få marknadsföra i mobila kanaler. Vi sammanfattar några av årets viktigaste mobila och digitala insikter när det gäller mobil marknadsföring och annonsering i mobilen. Att annonsera i mobilen är en av de enklaste och viktigaste handlingar du kan göra för att inte fastna i slentrianmässig annonsering (TV och print). Att annonsera i mobilen ger dig både mer flexibilitet och hjälper dig att nå en mer relevant målgrupp.

Varför annonsera i mobilen?

1. Mobilt surfande växer snabbare än internetanvändandet som helhet. 2,1 miljarder människor surfar genom mobilen, vilket är en ökning på 23 procent jämfört med 2014. Det växande trycket på mobil marknadsföring märks även i rapporteringen i medierna. Dagligen rapporteras det om nya appar, mobil marknadsföring och vilken effekt Adblockers har på det moderna medielandskapet. För att behålla sin aktualitet som annonsör blir den mobila marknadsföringen en betydelsefull kanal.

Mobila datatrafiken i Sverige har ökat med 69 procent jämfört med förra året enligt Bredbandskollen. Mobilanvändaren surfar betydligt mer med sin telefon idag. Även försäljningen av 4G-telefoner har ökat, två av tre telefoner som säljs under 2015 är en 4G-telefon. Samtidigt utökar teleoperatörerna utbyggnaden sitt 4G-nät vilket gör surfandet effektivare. Just nu surfar du snabbast på Gotland och omkring Stockholms län enligt Bredbandskollen. Allt pekar på att såväl den tekniska och funktionella utveckligen bidrar till att användaren kommer stegvis surfa mer.

2. Annonsering i mobilen är billigare och enklare än många andra kanaler. Ofta betalar du för antal klick eller har en viss budget som ger dig de klick du betalat för, för att du inte ska känna dig lurad. Du vet vad du får, helt enkelt! Att annonsera i mobilen betyder att du som annonsör finns med i konsumentens ficka, i den privat sfären. Mobil annonsering är ett billigt och enkelt sätt att bygga en personlig relation till konsumenten. Via den personliga kontakten med konsumenten blir det även lättare att engagera konsumenten via tävlingar eller andra incitament.

Företag på sociala medier: 6 planeringstips

3. Flexibiliteten är större när du har möjlighet att annonsera i mobilen. Du kan exempelvis få ut daglig statistik samt uppdatera en kampanj i realtid. Annonseringen kan revideras på enkelt sätt utan att behöva kosta. Att förlänga en kampanj eller rätta till ett stavfel är aldrig ett problem. Med hjälp av färsk statistik och digital flexibilitet blir marknadsföringen optimerad utan omständliga arbetsinsatser. Med mobila annonser går det att ordna på mindre än 1 minut eftersom allt administrativt digitalt. Så här borde det alltid funka, om du frågar oss på Rabble.

4. Möt konsumenten i vardagen. Att synas online och mobilt är större än någonsin under 2015. Vi på Rabble ser enligt vår statistik att det är 65% som besöker oss via mobilen. Vi märker att konsumenten inte längre sitter framför datorn utan tar upp telefonen istället. Telefonen används till mer än att ringa. Numera är mobilen ett naturligt alternativ när konsumenten surfar. Det blir helt enkelt relevant att annonsera i mobilen. Som de flesta annonsörer känner till är det av yttersta betydelse att synas där konsumenten finns. I det här fallet är det i konsumentens mobil.

Content marketing - marknadsföring i förändring

Sammanfattningsvis går det att se ett tydligt mönster av att mobil marknadsföring är på framväxt. Men det gäller att vara strategisk och se vilka fördelar som detta medför. För en lyckad marknadsföring i mobilen gäller det att vara tydlig med budskapet, skapa förutsättningar till engagemang hos konsumenten och att alltid hålla ögonen öppna mot nya trender på internet.

Se även: Därför är native advertising bra

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.