Content Marketing erbjuder ett enormt tillfälle för företag att öka sina resultat. Genom att leverera värdefullt och relevant innehåll till användare kan du förbättra ditt rykte på nätet, skapa ett nätverk kring ditt företag och stärka förtroendet ditt varumärke.

Content Marketing handlar dock inte bara om att skapa och distribuera innehåll. Det är ett strategiskt tillvägagångssätt som gör att du kan locka och engagera en tydligt definierad målgrupp och slutligen skapa lönsam kundhandling.

Genom att följa guiden nedan kommer du att ha en övergripande bild av vad som behövs för att utveckla en bra Content Marketing strategi för ditt företag.

De fyra delarna av en Content Marketing Strategi

En effektiv Content Marketing strategi måste ha fyra kärnelement för att lyckas: varumärkesplacering, värdeproposition från egna mediekanaler, affärsmål och strategisk plan. Låt oss se varför dessa element är viktiga för Content Marketing och hur du kan börja implementera var och en av dem.

1. Varumärkespositionering

En tydligt definierad varumärkes- och produktpositionering hjälper dig att tillhandahålla en konsekvent upplevelse för målgruppen och skapa rätt bild av ditt varumärke genom alla dina Content Marketing kanaler.

Följande frågor hjälper dig brainstorma om din position på marknaden:

 • Vem är mina befintliga och potentiella kunder?
 • Vilken typ av erfarenhet söker de?
 • Hur marknadsför mina konkurrenter sina varumärken?
 • Vad är mitt varumärkes unika värde?
 • Vilka problem hjälper min produkt att lösa?
 • Vad gör det till ett bättre val över mina konkurrenter?
 • Hur kan jag lyfta fram mitt varumärkes personlighet/identitet?

2. Värde proposition från egna mediekanaler

För att placera ditt företag som en trovärdig innehållskälla måste du definiera dina egna mediekanaler (tex epostlista, social media-följare osv). Vilket unikt värde ger du till din målgrupp med ditt innehåll? Hur sticker du ut från andra content creators? Varför ska läsare välja att följa dina innehållskanaler?

Börja undersöka din målgrupp för att identifiera vilken typ av information de söker och deras favoritresurser. Analysera sedan dina konkurrenters content strategier för att hitta din redaktionella nisch.

Alltför ofta fokuserar företag på sina marknads rivaler och ger inte tillräckligt med uppmärksamhet åt andra content creators. När du bestämmer dig för att utveckla “ägda medier”, owned media på engelska, bör du överväga alla inom ditt kompetensområde som potentiella konkurrenter.

3. Affärsmål

Att tillhandahålla värde åt din målgrupp är en integrerad del av en framgångsrik innehållsstrategi. Men förutom att locka till nya läsare och anhängare bör Content Marketing driva ditt företag framåt.

Identifiera affärsmål som ditt företag behöver uppnå och ta reda på hur Content Marketing kommer att ta ditt företag närmare dessa mål. Hur många resurser behöver du investera i din innehållsstrategi och vilka resultat vill du få från detta?

4. Strategisk plan

En strategisk plan bör fokusera på dina mål och exakt hur du ska uppnå dem. Det hjälper dig att tänka igenom varje steg i din innehållsstrategi. Denna plan ska hjälpa dig att bestämma vem du vill nå med din Content Marketing-satsning, hur du ska leverera det innehållet till dem och slutligen hur du ska uppnå och mäta dina riktade resultat.

Låt oss nu se hur du kan utveckla en perfekt innehållsplan med några användbara tips och verktyg som hjälper dig att bli effektivare.

Sju steg för att skapa en komplett content marketingstrategi

Med långsiktig planering kan du fokusera på företagets mål, förutse utmaningar och fördela resurser effektivt. Genom att lägga ut dessa sju steg kan du utveckla och genomföra en komplett strategi för innehåll steg för steg.

Steg 1: Granska ditt befintliga innehåll

En innehållsrevision kan hjälpa dig att sticka ut i en era med massinnehållsproduktion eller “content overflow”. Med tanke på att det finns cirka 1,7 miljarder webbplatser och mer än 70 miljoner blogginlägg som publiceras varje månad finns det en ofattbar mängd information för kunder att klicka på. Att skapa innehåll utan förståelse för vad som fungerar för din målgrupp och ditt företag är slöseri med tid och resurser.

Samla allt ditt befintliga innehåll och analysera det för att förstå det faktiska läget för ditt innehåll. Vilken typ av innehåll lockar din målgrupp? Vilket innehåll ger dig de bästa resultaten? Vad behöver du förbättra för att lyckas med din content marketing strategi?

Steg 2: Sätt dina mål

För att dina mål ska vara klara, se till att varje innehållsdel bygger på att möta dessa mål och organisera dem på ett hierarkiskt sätt. Börja med målrelaterade till din övergripande vision och uppdrag innan du fortsätter för att identifiera långsiktiga och kortsiktiga mål som din Content Marketing kan hjälpa till att uppnå. Långsiktiga strategiska mål bör ha företräde framför specifika operativa mål i din plan.

Glöm inte att dina Content Marketing mål borde bidra till att uppnå dina affärsmål och vara kopplade till ditt företags stora marknadsföringsstrategi.

Steg 3: Bestäm din målgrupp

Att hitta din målgrupp och ha med dem i ditt innehåll är nyckeln till framgång i Content Marketing. För att göra detta måste du förstå deras livsstil, bekymmer, problem och behov.

Att skapa buyer personas är mycket viktigt för Content Marketing, men din målgrupp är inte enbart köpare. En målgrupp inkluderar personer som är i början av sin köpprocess och precis börjat interagera med ditt företag. 

Det är viktigt att skapa och leverera innehåll som lockar dina potentiella kunder innan de går in i köpprocessen, följ sedan upp med innehåll som visar hur ditt företag kan vara till hjälp när de är redo att vidta åtgärder.

Steg 4: Utveckla en redaktionell plan

När du planerar ditt innehåll kan du fördela dina resurser på ett lämpligt sätt och se vilka arbetsflöden som tar längre tid än förväntat och justera dina förväntningar i enlighet med detta.

Prioritera

En av de grundläggande delarna i effektiv planering är prioritering. Om du planerar dina åtgärder kan du identifiera de mest kritiska uppgifterna som du ska göra eller saker som du enkelt kan testa. Genom att göra detta kan du skydda din strategi mot stora misslyckanden och hitta möjligheter till experiment som potentiellt kan öka dina resultat.

Hitta relevanta ämnen

För att börja, måste du ta reda på vilka ämnen som din målgrupp är intresserad av. En enkel metod jag brukar använda är att gå till Amazon.com (Bokus funkar ibland) och söker efter ämnet jag vill skriva om, för mig kan det tex vara Facebook relaterat. I sökresultaten väljer jag högst betyg / populärast, därefter klickar jag på flicken; look inside. Detta öppnar upp boken och då kan jag se innehållsförteckningen. Nu har jag en rad relevanta ämnen att välja från. Börja alltid med en sökordsanalys innan du skriver något.

Använd en redaktionell kalender för att organisera ditt arbete

Monday.com fungerar som en redaktionell kalender som gör att du kan övervaka framsteg och effektivisera kommunikationen mellan flera gruppmedlemmar när du skapar, publicerar och analyserar innehåll.

Du kan lägga till uppgifter, tilldela dem till specifika personer och ställa in deadlines – allt samtidigt som du samarbetar med obegränsat antal gruppmedlemmar. Med det här verktyget kan du minska mängden  e-postkommunikation och därmed också undvika dyra misstag.

Steg 5: Planera innehållsproduktion

Innan du kör igång innehållsprocessen måste du tänka på syftet med det du vill skapa. Se till att innehållet täcker varje del av kundresan för att stödja dina framtida kunder i varje steg och slutligen utveckla ett långsiktigt förhållande mellan din kund och ditt företag.


Awareness Stage/Kännedom -Innehållet är ofta centrerat kring frågor som dina leads kan ha i början av köpprocessen när de blir mer medvetna om deras problem eller behov, top of the funnel (TOFU). Detta kan också vara innehåll som berättar om din företagsberättelse, utbildar, informerar eller underhåller din publik.

Consideration Stage/Övervägande – När de fortsätter genom övervägningsfasen kommer prospekten att vilja veta mer. Hjälp dem att förstå varför de behöver hjälp. vägled dem genom hur andra har löst liknande problem i det förflutna; och diskutera vilka steg som kan vara nödvändiga att följa upp.

Decision stage/Beslut – Innehållet är utformat för att hjälpa potentiella leads att avgöra varför du är det bästa valet att hjälpa dem. Casestudier, kundrecensioner och analys av det arbete du har gjort tidigare kan vara till hjälp i det här skedet, eftersom användare jämför dig direkt med andra leverantörer.

Retention Stage/Bibehållande – Lyft fram olika sätt att få ut mesta möjliga av din produkt eller tjänst, samt sätt att lösa vanliga problem och nya funktioner. Att förutse de frågor de kommer att ställa och besvara dem förebyggande.

Advocacy Stage/Befrämjande – Innehåll som lyfter fram de delar av ditt företag som kommer att förvandla kunder till evangelister; Det här kan vara saker som speglar dina företagsvärden, ansträngningar eller enastående anställda.

Diversifiera ditt innehåll

Inkludera en varierad blandning av innehållstyper i din plan för att nå ut till fler personer i din målgrupp. Om du har begränsade resurser för innehållsskapande kan de här tre tipsen hjälpa dig att vara mer produktiv:

Skapa SEO-vänligt innehåll

35% av all webbplatstrafik kommer från organisk sökning; det är därför sökmotoroptimering är viktigt. När ditt innehåll har skapats kan du använda SEO by Yoast (WordPress användare) eller SEMrush SEO Writing Assistant för att se till att artiklarna är optimerade för organisk sökning.

Omvandla ditt innehåll

När en artikel publiceras kan du omvandla det för att nå ut till nya läsare som kanske föredrar ett annat format. Enkla sätt att återanvända befintligt innehåll är:

 • Omvandla en artikel till en infograf, bildspel eller video.
 • Segmentera en lång artikel eller video till kortare artiklar som du kan publicera som en serie.
 • Kombinera kort för att skapa ett white paper eller en lång artikel.
 • Skapa bildpresentationer.
 • Skapa användbara snippets och informativa bilder för sociala medier.

Dra nytta av användargenererat innehåll

Ha med användargenererat innehåll i din plan för att stärka ditt rykte/varumärke. Recensioner, kommentarer, foton och videor skapar legitimitet för dina löften.

Steg 6: Planera innehållsfördelning

Vi har redan nämnt att en av kärnelementen i Content Marketing är ägd mediautveckling. Intjänat media och betalt media utgör i sin tur viktiga delar av en innehållsfördelningsstrategi.

Du kan se nedan hur ägda, intjänade och betalade medier kan fungera tillsammans:


Skapa en integrerad Omnichannel-upplevelse

Att tillhandahålla omnichannel-kommunikation till din målgrupp är det bästa sättet att hålla ditt företag i top-of-mind. Genom att anpassa meddelandet och målen över flera kanaler får din målgrupp en tydlig bild av vem du är och vad du kan erbjuda.


Identifiera de mest relevanta kanalerna

Resurser ska gå till de kanaler där målgruppen redan spenderar mestadels av sin tid för att ge ditt innehåll den bästa chansen att bli sett. Specifika sociala medier analyser och demografi kan avgöra vilka kanaler som kan försöka engagera dina kunder eller målgrupp, och vilka kan vara ett slöseri med budgeten. Med hjälp av den analysen du redan har sammanställt kan du avgöra var din målgrupp mest sannolikt ser och konsumerar ditt innehåll.

Automatisera Social Media Posting

Att skapa en sömlös användarupplevelse på olika sociala medier kan tyckas tidskrävande, men det behöver inte vara. Du kan enkelt automatisera inlägg till flera sociala medier för att spara tid och säkerställa noggrannhet i timing.

Planera sociala medier inlägg i förväg med Hootsuite och kolla vilka som får mest engagemang från följare.

Steg 7: Analysera innehållets prestanda

Att analysera innehållsresultatet är det bästa sättet att förstå vilken typ av innehåll som fungerar för din målgrupp. Din målgrupp kommer att ge dig tydliga signaler om vad som lockar deras intresse mest, vilket gör det lättare för dig att komma med nytt innehåll som engagerar dem.

Content faller i fyra kategorier:

 • Användarbeteende: unika besökare, sidor per session, avvisningsfrekvens.
 • Engagemang: gillar, delar, kommentarer, nämnder.
 • SEO resultat: organisk trafik, uppehållstid, länkar.
 • Bolagets intäkter: antal leads, befintliga potentiella kunder, konverteringsgrad.

Sammanfattningsvis

Medan metoderna som används för att leverera innehåll förändras ständigt, fortsätter kärnprinciperna att vara desamma – utveckla en förstklassig Content Marketing strategi baserad på pålitliga data.

Läs vidare: 5 sätt att öka konverteringsgraden på din hemsida


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.