Som ett resultat av de väsentliga åtgärder som Covid- 19 pandemin medfört, öppnade många kontor upp för hybrida arbetssätt och distansarbete. Arbetsmarknaden förändrades drastiskt och en stor del av de yrkesverksamma medarbetarna i Sverige började arbeta hemifrån. Ny teknik och digital utveckling har gjort det möjligt och förenklat distans- och hybridarbete.

Distansarbete har blivit allt vanligare i dagens arbetsliv. Fördelar med detta inkluderar ökad flexibilitet och möjligheten att balansera arbete och privatliv. Många företag och organisationer har implementerat distansarbete permanent eller delvis, för att kunna öka produktiviteten och höja medarbetarnas välbefinnande. Det finns dock utmaningar i detta nya sätt att arbeta. Som exempel kan nämnas att upprätta kommunikation och hantera arbetsuppgifter effektivt på distans. Att skapa tydliga riktlinjer och att investera i teknik kan också underlätta övergången till en framgångsrik distansarbetsmiljö.

När man diskuterar hybrida arbetssätt innebär det att medarbetaren har möjlighet att arbeta på distans och förväntas vara på kontoret några dagar i veckan. Medarbetaren kombinerar sålunda distansarbete med fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Vissa företag, framförallt kunskapsintensiva sådana, kräver idag att medarbetare skall vara fysiskt närvarande vissa dagar i veckan. Anledningen är bland annat att en dynamisk och kreativ process gynnas av fysisk närvaro med andra medarbetare. Man kan också se att vissa medarbetare presterar bättre och mår bättre när man inte ensamarbetar. Gruppens funktion har visat sig betydelsefull i många avseenden och det är därför viktigt att upprätthålla teamets sammanhållning oavsett var man befinner sig.

Studier visar dock att nästan en tredjedel av svenskar väljer bort arbeten som inte erbjuder mer tid på hemmakontoret. Nästan 44 procent funderar på att byta arbete för att kunna få möjligheten att jobba mer hemifrån. Detta faktum visar på en tydlig diskrepans mellan arbetsgivarens och medarbetarens krav, behov och önskemål. Frågan kring flexibel arbetsplats blir en utmaning för arbetsgivaren att hantera i framtiden i kampen om kompetent personal i många avseenden.

Källa: Dagens industri 2024


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.