Samarbetsförmåga och kapacitet att förverkliga en affärsplan är nödvändiga grundpelare för att överhuvudtaget vara aktuell för en investerare. Därtill väger andra saker tungt, speciellt förmågan att väcka intresse och entusiasm liksom att skapa relationer och tillit. Sådana egenskaper kan bli avgörande i slutfasen av en kvalificeringsprocess. Du måste kunna övertyga investerare varför just ditt företag är rätt att satsa på trots att du redan presenterat en solid affärsplan med siffror som imponerar och en affärsidé som briljerar. Det är du som är företaget - du och dina medgrundare. 

Viktiga frågor du alltid bör ställa dig:

Inspirerar du andra människor när du berättar om din affärsidé och dina visioner? Väcker du intresse och nyfikenhet så investerare och möjliga kunder vill veta mer om dina tjänster/produkter? Är du väl förberedd när du ska genomföra en presentation? Sist: Tror du fullt ut på din affärsidé? Kommer den att skapa mervärde åt dina målgrupper?


Val av affärspartners kan avgöra

I en hårt konkurrensutsatt startupmiljö står över 95 procent av nystartade företag inför tuffa utmaningar och hinder som de måste ta sig igenom för att kunna fortsätta. Många misslyckas och det är inte ovanligt att man måste justera eller ändra affärsplanen för att komma vidare. Kanske till och med ändra kurs. Den här fasen kräver järnhård beslutsamhet för att lyckas, marknadsinsikter och ett enormt driv - framförallt ett bra ledarskap med både lyhördhet och ödmjukhet.

Från en investerares perspektiv utgör grundarna en viss garanti på att ett företag ska stå på egna ben som vinstdrivande verksamhet inom en överskådlig tid. Valet av affärspartners är alltid en av de viktigaste punkterna. Att starta företag tillsammans med någon/några är speciellt, eftersom man kommer varandra ganska nära - lite som ett äktenskap - oavsett om man är goda vänner utanför jobbet eller ej. Man delar gemensamma mål och visioner, ekonomiskt och juridiskt, etiskt och socialt ansvar samt mycket mer - listan kan bli lång.

Eftersom det handlar om delat ansvarstagande är det viktigt att känna sin affärspartner väl och veta att det finns en lojalitet i grund och botten - även i konfliktsituationer och motgångar.

En investerare utforskar ett team som helhet för att försöka förstå medlemmarnas möjligheter att lyckas lägga grunden för ett utvecklande samarbete där de gemensamt bygger upp en stabil och skalbar organisation över flera års tid. Det kan verka enkelt, men under uppbyggnadsfasen som ofta är kantad av både möjligheter och utmaningar, är det inte ovanligt att konflikter och spänningar uppstår - ofta på grund av stress, men även konkurrens och åsiktsskillnader.

Investerare utforskar inte bara gruppen som helhet, utan också dess medlemmar. Exempel på viktiga frågeställningar:

Vad har varje medgrundare för historik och personliga egenskaper? Vad har de uppnått tidigare i sina liv och vad blev resultatet? Vilken roll har varje medgrundare i företaget samt hur lång erfarenhet inom aktuellt ansvarsområde? Kompletterar gruppens samlade kompetenser varandra och hur konkurrenskraftig blir den samlade kompetensen? Hur stora är möjligheterna att gruppen lyckas samarbeta och bygga upp en skalbar och vinstdrivande verksamhet inom en överskådlig framtid?

Gruppdynamik såsom förmåga till anpassning, kompetenser, mångfald och företagskultur är andra viktiga egenskaper som räknas in i bedömningen, men i slutänden leder alla vägar tillbaka till den samlade förmågan att bygga upp och driva företag mot en vinstdrivande verksamhet som kan ge en lukrativ avkastning.


Visioner och djärvhet viktiga egenskaper

Ledarskap och gruppsammansättning är en viktig grundstomme, men företagets affärsinriktning har i högsta grad betydelse. På dagens- och morgondagens marknad satsas det allt mer på AI som kommer att effektivisera och konkurrera ut många yrken. Det  betyder också att företag måste anpassa sina verksamheter mot en marknad under ständig förändring. Det amerikanska företaget Blockbusters insåg inte att det måste ställa om kurs från VHS-format till streamingtjänster, vilket Netflix gjorde och försvann snabbt från marknaden. Föränderlighet, anpassningsbarhet och val av affärsområde har en stor betydelse för investerare som ofta vill satsa på marknader under oavbruten utveckling och innovation. 

Finns ambitionerna att utveckla starka hållbarhets- och miljöperspektiv kan chanserna vara goda att hitta investerare - speciellt om det handlar om innovativa tekniklösningar som kan bidra till att förbättra miljö och samhälle. Det finns mycket som pekar på att morgondagens marknad kan bli väldigt intressant. Faktum att stå inför så stora förändringar med obegränsade möjligheter ter sig spännande såväl som oroande med tanke på hur mycket AI kommer att förändra samhället. Det är i ett sådant framåtblickande som banbrytande affärsidé er behövs - för att ifrågasätta befintlighet såväl som förändring och för att i kunna skapa nya lösningar mot en bättre värld.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.