Data från Gartner visar att 74 procent av företagen kommer att jobba mer på distans i framtiden och år 2024 förväntas distansarbetarna utgöra 30 procent av alla anställda världen över.

Vi lever i en gigekonomi

Forskning inom distansledarskapet talar för att det attraherar de verkligt bra talangerna. Det är de yngre som kommer in nu och dikterar villkoren.

Ett antal forskare har dykt lite djupare för att få KASAM (känsla av sammanhang). De är eniga om att flexibiliteten är fördelaktig i arbetsammanhang men kan också vara utmanande.

Vi har inga gränser längre om arbetsuppgifterna tillåter vilket kan vara utmanande då privatlivet har kommit in i arbetslivet. Vi lever i en gigekonomi som ställer krav på flexibla anställningstider och arbetstider.

Att leda på distans innebär nya beteenden

Vad innefattar och innebär ett distansledarskap? Vad krävs av de som arbetar på distans? Vad krävs av deras chef?

Ett distansledarskap, ger mer tillfällen till individuella ostörda möten där chefen kan ge uppskattning och diskutera den enskilda personens behov för att jobba bättre. 

Nya beteenden behövs för att handleda på distans, följa upp och ge uppgifter. Ledarna behöver vara strukturerade, ha en agenda för möten och styra upp. Ledaren måste vara öppen för distansledarskapet.

Vad krävs av arbetstagaren?

Det krävs enormt mycket självledarskap i den digitala arbetsplatsen. Viktigt att arbetstagaren strukturerar upp tider med arbetet som ska utföras och mäter resultat regelbundet för att kunna slutleverera.

Steve Jobs tyckte att man skulle anställa smartare personer än en själv och sen inte lägga sig i. Let go!

Gisela Backlander som har en doktorsavhandling i ämnet självledarskap tycker inte att det är bra med let-go dvs inte lägga sig i.

Hon säger:

De som jobbar hemma behöver uppmärksamhet helt enkelt. Inre motivation är viktigt men inte nog bra, därför att arbetet behöver koordinering. Det krävs att chefen följer upp noga och regelbundet. Hemarbete behöver stöd genom att chefen är tydlig om vad som ska presteras och att du själv som medarbetare sätter gränser. Fråga många gånger om exakt vad som förväntas av dig.

Du måste få information tillgänglig för att kunna bilda dig en uppfattning om vad som behöver göras och hur man själv kan göra det.

Se även: Självledarskap ökar motivationen hos de anställda

6 tips om distansledarskap

Detta bör du ta i akt när du leder på distans.

1. Behovsanalys. Undersök vad dina medarbetare behöver. Har du extroverta människor i teamet så är de inte så förtjusta i distansarbete men däremot flexibiliteten, medan de introverta trivs bra med att jobba hemifrån. Enkel enkät är lätt att sammanställa och skicka ut. Med några få frågor kan du få mycket info om vad dina medarbetare behöver. Eller ring upp dina medarbetare om du har ett mindre team och fråga.

2. Uppföljning. Följ upp noga och regelbundet. Ge dina teammedlemmar uppmärksamhet.

3. Tydlighet. Var tydlig med vad som ska presteras.

4. Ge information. Mycket information om vad som händer i bolaget. Dela viktig information så att medarbetare kan bidra på bästa sätt.

5. Var strukturerad, ha en agenda för möten och styr upp.

6. Skaffa den enklaste tekniken, mjukvaran för möten.

Ett smart drag från dig som leder på distans

Du som är ledare och som ringer upp en medarbetare och frågar hur det är, hur det går etc och visar din uppskattning har ett vinnande koncept i ditt distansledarskap. Öppna upp för dina anställda att få ställa frågor, belysa problem som kanske uppstått, hitta lösningar tillsammans och ge dem tillfälle att känna att du är ledaren som finns där och backar upp.

Läs vidare: 8 hinder för att samarbeta på distans och hur ni river dem

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2022-09-26 13:03
Hej, Tack för kommentarer. Det är beundransvärt att bygga fabrik på distans. Men du borde ha bra folk där som du leder digitalt eller? Ditt ledarskap gäller ju extra mycket och att du lagt en strategi för hur det hela ska gå till. Det är ju helt andra kulturer som du ska befinna dig i också och ha förståelse för.
/Kristina
Se mer...
2022-09-23 12:19
För 20 år sedan startade och ledde jag ett mjukvaruutveckllngsföretag i Ryssland åt en svensk kund. Det gick "hyffsat" , kostade cirka 1/20 av normalt minus cirka 15 % av försäljniningen av den mjukvaran (vilket blev 0 för huvudägaren blåste av det då det var 80 % klart!!! för han förstod inte att det inte SYNS mycket på skärmen innan hela är klart!!!) Nu leder jag verksamheter på Filipinerna utan att ha varit där, en startat och en fabrik kommer att byggas snart. Se mer...
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.