Vad är flow egentligen? Om man översätter flow till svenska blir det flöde, vilket också kan översättas i ett slags tillstånd av absolut fokus, ett sinnestillstånd av fullständig koncentration. En kirurg beskrivs till exempel arbeta i ett flow-liknande tillstånd under operationer eftersom oavbruten koncentration krävs under dessa tillfällen. Minsta fel kan få förödande konsekvenser. Ingrepp innebär ju dessutom alltid risker. Genom ett tillstånd av flow används hjärnan på högsta kapacitetsnivå och prestationen sägs kunna öka flera hundra procent. Inte bara det - flow-tillståndet kan jämföras med en existentiell upplevelse, anser Frida Roberts, coach, skriver Chefstidningen.

Från VD till coach

Pandemin ändrade Frida Roberts karriärinriktning - från vd på det svenska designföretaget Söderhavet till certifierad coach vid The Flow Research Collective i USA. Efter att ha sagt upp delar av arbetsstyrkan på Söderhavet under pandemin, vilket kändes tungt, bestämde hon sig för att utbilda sig vidare inom området flow efter att ha tagit del av forskning och föreläsningar. Hon ville hjälpa individer och organisationer genom coachning och föreläsningar att uppnå bättre prestation och välbefinnande. Man pratar ofta om flow ur ett prestationsperspektiv eftersom människor i det psykologiska tillståndet sägs kunna bli exceptionellt produktiva. Frida Roberts föredrar den existentiella dimensionen, men ser en stor potential av att regelbundet använda 90-120 minuter till koncentrerade arbetspass.

Enligt en rapport som baseras på några års studier av ett antal högt uppsatta chefer i deras arbete, kan flow höja produktiviteten upp till runt 500 procent i organisationer. Det låter otroligt och skulle i praktiken kunna innebära att 40 arbetstimmar minskas ned till en superintensiv arbetsdag i veckan. Studien gjordes av MCKinsey som gav ut rapporten 2013.

—Det skulle i praktiken kunna innebära arbete endast 1- 2 dagar i veckan, konstaterar Frida Roberts, som mest intresserar sig för den existentiella dimensionen av begreppet flow.

Man kan inte utan vidare gå in och ut ur den här typen av tillstånd. Enligt Frida Roberts måste man förbereda sig mentalt för att använda tiden så effektivt som möjligt i den här formen av arbetspass. Man måste vara inställd på ett psykologiskt tillstånd där man i princip kopplar bort allt annat än det man ska göra.

– Har du en fullständig flow-upplevelse så checkar den del av hjärnan ut som hanterar tids- och rumsupplevelser, berättar hon.

Viktigt med återhämtning

Lika viktigt som själva upplevelsen av flow är sedan återhämtningen efter ett arbetspass, eftersom det går åt stora mängder energi, vilket tar på både kropp och själ. Hjärnan måste få en chans till att vila upp sig - annars kan det bli svårt att komma tillbaka med samma energi och entusiasm.

— Kompenserar man inte den fritagna energin som flow innebär, med aktiv vila finns det risk för att man bränner ut dopamin, och då blir det tuffare att hitta tillbaka till flow-tillståndet igen, konstaterar Frida Roberts.

I stunder av flow betraktar vi inte oss själva eftersom all koncentration läggs på det vi är upptagna med. Det kan kännas som att våra handlingar går på autopilot, men på ett positivt sätt - mer som att vi inte behöver tänka på vad som ska göras härnäst eftersom ”saker sker av bara farten.”

Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, är "flowande konsertpianist" och beskriver det som en härlig upplevelse där man går helt in i något och blir ”ett” med fenomenet.

– Typiskt för flow-upplevelsen är att vi är helt koncentrerade på uppgiften utan att det gör oss trötta av att hålla ett så intensivt fokus, berättar han.

Ofta är flow förknippat med kreativa processer och brainstorming med tanke på intensivt skapande eller produktion. Man kan återfinna sig med en extremt välformulerad text som man aldrig kunnat skriva i ”vanligt tillstånd."

Flow på organisatorisk nivå

Det är väldigt intressant för företag att kunna utveckla flow-inriktade arbetspass, men Frida Roberts betonar samtidigt hur viktigt det är att inte överanvända tillståndet för att i praktiken hamna i ett läge där personal känner sig utbränd och inte kan leva upp till de högt uppsatta målen. Och, som nämnts tidigare i artikeln, är återhämtning grundläggande i flow-processen samt att hitta en balans mellan individuell kompetens och arbetets svårighetsgrad.

— En balans mellan svårighetsgrad och förmåga verkar vara en förutsättning för flow, berättar Fredrik Ullén. Det verkar logiskt eftersom upplevelsen förstärks av ett fritt flöde utan störande inslag. Därmed är lugna miljöer med så lite distraktion som möjligt det bästa.

Hur kan organisationer integrera flow som en del av deras arbetsprocess?

— Grundförutsättningen är att det finns en trygghet i gruppen och inte alltför stora skillnader i kompetensnivå, berättar Frida Roberts. 

Flow Research Collective är en amerikansk forsknings- och utbildningsorganisation som utforskar bland annat arbetsprocesser. Enligt dem är det viktigt att finna en balans mellan kompetens och utmaning - i likhet med Fredrik Ulléns åsikter. Det är också viktigt att fastställa mål, dels de som är realistiska, men även de som finns bakom utmaningens kurvor. Det ska dock finnas en möjlighet att nå dessa, fast hårt arbete skadar förstås inte - bara man får återhämta sig. En annan viktig sak är att inte störa den som är inne i en flow-liknande arbetsprocess. Att låta arbete och idéer flöda fritt är ju en förutsättning, liksom det är för en positiv upplevelse.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
4 kommentarer
2024-03-21 09:32
Cecilia, när något har sitt upphov från en MCKinsey rapport så ringer alla varningsklockor. Att du dessutom inte kan ge ett enda konkret exempel eller vittnesmål där detta trams har lyckats på ett mätbart sätt så är det bara "varmluft" som så mycket annat som kommer från denna floskelverkstad som MCKinsey ändå är. Se mer...
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.