Motivation innebär en medveten eller omedveten handling hos en individ att vilja utföra vissa arbetsuppgifter. Den styr vad vi gör, hur länge och med vilken intensitet vi gör saker, samt hur vi tänker och känner för detta före, under och efter vi gör det. För att företaget ska utvecklas och hänga med i förändringens värld måste ledaren arbeta med att få medarbetaren att släppa loss sina inre krafter. Ledare måste ha en förståelse för vad som inspirerar medarbetare. Det är oerhört viktigt att finna motivationsnyckel hos den enskilde medarbetaren, eftersom alla blir motiverade efter eget vis.

Medarbetaren strävar efter att göra sådant som de tror ska löna sig och undviker handlingar som inte ger tillfredsställelse. För att medarbetaren ska känna att arbetsuppgifterna är meningsfulla, krävs det en personlig utveckling och kompetensökning. Motivation är helt enkelt det som sätter vårt beteende i rörelse i någon riktning och mot någon form av mål.

Ett mål är en inre uppfattning om ett framtida önskat tillstånd. Ju tydligare och realistiska målen är, desto lättare är det för medarbetaren att sluta upp bakom målen. Målen kan innehålla effektivisering; exempelvis hur jobbar vi smartare med de resurser vi har? Tänk på att målen ska vara mätbara det vill säga vad vill man uppnå. Det som påverkar medarbetarnas förmåga att nå målen är inre passion, yttre belöningar eller långsiktiga visioner. Att känna en stark koppling till varför vi vill uppnå specifika mål ökar vår uthållighet och övervinner hinder på vägen. En positiv inställning och tro på vår förmåga att nå målen, är grundläggande för att upprätthålla motivation genom svåra tider.

När det gäller att sätta mål är det viktigt att de följer SMART; det vill säga, specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna. Tydligt definierade mål ger oss en klar struktur och möjliggör bättre planering. Genom att bryta ner stora mål i mindre delmål blir det lättare att fokusera och mäta framsteg.

I slutändan är motivation och målsättning två sammanflätade element, som ger livet mening och riktning. Genom att aktivt arbeta med dessa kan vi skapa en starkare och mer givande resa mot önskade framgångar.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.