Sedan är det självklart att alla på en arbetsplats har ett eget ansvar för att nå olika mål och se till att trivsel finns på arbetsplatsen, men en chef har alltid det övergripande ansvaret.

1. Du är ensam

Att vara chef innebär också att du är ensam. Däremot behöver inte ensamheten kännas ensamt om du delegerar och involverar andra medarbetare som du leder. Men det är du som alltid får stå för konsekvensen av de beslut som du fattar, det kan du inte ”dela” med någon. Inse att du är ensam.

2. Du behöver hitta ditt unika

Du kan inte kopiera andras ledarstilar, utan din stil måste bygga på dina egenskaper. Är du en kopia av någon annan kommer du snabbt förpassas till ”avbytarbåset” av dina medarbetare.

3. Du är alltid ansvarig för dina beslut

De beslut som du fattar, får du ta ansvar för. Men som chef handlar det mycket om hur du kommunicerar ut konsekvenserna av dessa beslut. Ta med hur dina beslut kommer att påverka dina chefer och medarbetare, försök att förutse detta.

Missa inte Googles checklista: 10 ledaregenskaper som betyder mest för effektivitet och prestation

4. Du ska vara transparens men som ett ”frostat badrumsglas”

Idag pratas det mycket om att man ska vara transparent, men det innebär inte att du ska vara genomskinlig. Vissa saker och beslut måste du får framföra på ditt vis, det är din rätt som chef att göra det. Därför ska transparensen påminna om ett ”frostat badrumsglas”, där andra kan se konturerna av dig, men inte se allt.

5. Du är alltid exponerad

Du måste alltid vara medveten om att du alltid är exponerad. Är du en positiv person, ger feedback, kommer du försent, är du trött, skriker du på dina medarbetare, hur du är klädd etc. Allt du gör med andra ord, kommer att påverka dina medarbetare omkring dig. Det går sedan inte ”kräva av andra” att de ska uppfylla något som du själv inte uppfyller. Minns att det viktiga är vad du gör, inte vad du säger.

Mer av Dick: Fler saker än passion och hårt arbete krävs för säljframgångar

6. Du ska alltid sätta dig själv i ”det första rummet”

Kan låta egoistiskt men för att du ska bli en bra chef måste du ALLTID, sätta dig i första rummet. Du måste med andra ord nära din egen egoism. Tyvärr är det allt för vanligt att det motsatta råder och då kommer din ork snabbt att tryta. Det leder ofta till att tålamodet minskar, förmågan att lyssna avtar och viljan av att ge feedback avtar helt. Du kommer alltmer uppfattas som en ”egoistisk jäkel” som inte tillåter någon annan ta utrymme.

7. Du ska vara varsam om makten

Att värna om makten innebär att du förstår att du har makt, hur den kan påverka och att du vill ta denna roll. Tycker du att detta känns besvärligt, kommer du få ett problem. Denna osäkerhet kommer ”smitta” av sig på alla medarbetare och snart kommer de att undra vad de gör för fel. Tycker du att makt är härligt så kom ihåg att makt bli en drog. För att motarbeta detta kan det vara viktigt att du har någon som kan vara rak och ärlig mot dig, eller att du behåller en person som har rollen som ”djävulens advokat”.

8. Du får ta ansvar för andra chefers beslut

På ett företag är det fler än du som bestämmer, även en VD är väl medveten om detta. Det innebär att andra chefers beslut kommer att påverka ditt chefskap. Därför är det viktigt att ha beredskap för andras ageranden. Att ständigt göra sig till budbärare genom att säga ”jag framför enbart vad andra har bestämt…” undergräver din roll som ledare, där risken är påtaglig för att medarbetare tappar respekten för dig. Däremot har du ett ansvar inför dig själv att ifrågasätta andra chefers beslut, men detta ska du ta på tu man hand med den berörde personen.

Läs även: Hur du blir mer effektiv och orkar mer

9. Du ska vara kommunikativ

En självklar sak kan tyckas men så är det inte. Vi älskar ofta oss själva och vår egen röst, därför har vi en benägenhet att skapa monolog istället för dialog. Som ledare finns även en förväntan hos många medarbetare att man ska bli ledd. Paradoxalt nog så vill även varje individ känna sig unik och sedd, vilket gör att det inte alltid är så enkelt att skapa dialog.

10. Du ska låta din omgivning få växa

En bra och framgångsrik chef låter sina medarbetare få växa. Ha det med dig genom att du ”odlar” din närmiljö med feedback, lyssnande, förtroende och tillit – då kommer dina medarbetare att växa och ta plats.

Läs vidare: En bra chefs 5 viktigaste egenskaper


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.