Att leda en grupp och att nå framgång som chef är inte lätt; det krävs ständig utveckling och förtroende från sina medarbetare för att prestera på topp. Detta förstod Google och 2009 föddes projekt Oxygen med uppdraget att skapa bättre chefer inom organisationen. 

Få företag sitter på så mycket data som just Google och efter att de samlat in data från mer än 10 000 observationer och utfört mängder av intervjuer satt de på källan till det som skulle bli Googles utbildningsprogram för chefer. Några år senare kunde de mäta och peka på statistiskt signifikanta förbättringar i ledningens effektivitet och prestation.

Här är de tio ledaregenskaper (först var där åtta men efter en tid tillkom två) som baserat på Googles projekt betyder mest.

1. Att vara en bra coach

Coaching är en process för att engagera ett team och ta fram de bästa egenskaperna och färdigheterna hos varje individ. De bästa chefscoacherna är djupt engagerade och bryr sig om varje gruppmedlem. Deras utmaning är att organisera sitt team så att alla jobbar på rätt ställe och i den roll där de kan använda sina styrkor på bästa sätt.

2. Har tillit och petar inte i allt

Forskningen visade att chefer som ville vara med och styra i allt hade arbetsgrupper som presterade sämre. När chefen och ledaren inte släpper taget och litar på att deras teammedlemmar utför sitt arbete skadar detta gruppen. Bra chefer delegerar och ger befogenheter att agera och ta beslut.

3. Skapar inkluderande team och visar intresse för sina anställdas välmående

Ledare måste ha en holistisk syn på sina anställdas hälsa. För att sätta välbefinnande som högsta prioritet bör ledare utvärdera sina anställda och mäta dem på alla dimensioner av välbefinnande. Gallups forskning identifierar fem dimensioner av välbefinnande: karriär, socialt, ekonomiskt, fysiskt och gemenskap. Alla dessa fem dimensioner är relaterade till varandra och avgörande för välbefinnande.

De bästa ledarna får även alla i gruppen att känna sig inkluderade.

4. Är produktiv och resultatinriktad

Anställda vill inte arbeta för en lat chef. De vill hellre vara en del av ett team som är produktivt och framgångsrikt, och det är viktigt att ledaren visar vägen.

Missa inte: 8 principer för personligt ledarskap

5. Kommunicerar och lyssnar på medarbetarna

Att aktivt lyssna är en färdighet som är grunden för verklig mänsklig kommunikation. Få beteenden förbättrar en konversation så mycket som att lyssna på vad folk har att säga. Det visar på respekt och skapar en känsla av nyfikenhet och att man verkligen bryr sig om vad den andra har att säga. En undersökning av Gallup bekräftar vikten av kommunikation. Dessvärre är aktivt lyssnande en av de minst lärda färdigheterna inom ledarskap och studier bekräftar att de flesta av oss är dåliga på att lyssna. De bästa cheferna och ledarna tränar ständigt denna förmåga.

6. Hjälper anställda med karriärutveckling

Att ha en hög tro på sina medarbetare och visa intresse för deras jobb och karriärsträvanden är en nyckel för att skapa engagerade medarbetare. Chefen och ledaren bör skapa möjligheter för lärande och utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare.

7. Har en tydlig vision och strategi

Att kommunicera gruppens eller arbetslagets vision är lika viktigt som företagets vision. En tydlig och delad vision hjälper ditt team att arbeta bra tillsammans.

Lästips: 7 vanor för ett framgångsrikt liv

8. Har viktiga tekniska färdigheter för att ge teamet råd

Att förstå tekniska detaljer och hur er produkt fungerar fullt ut efterfrågas sällan men om en chef eller ledare har för lite kunskap om produkten riskerar det att skapa problem och minskad tillit.

9. Samarbetar över hela företaget

Google utökade för en tid sedan sin lista med två punkter till. Att samarbeta med andra organisationer inom företaget tillkom då den ansågs vara av stor vikt för att särskilja de bästa ledarna inom organisationen. Oavsett om du är chef på ett stort företag eller grundare av en startup, kan din framgång bero på hur väl du kan samarbeta med andra.

10. Är en stark beslutsfattare

Den andra punkten som tillkom var vikten av att ledare behöver kunna fatta beslut. Det hjälper också att förklara varför beslutet har tagits för att anställda och medarbetare lättare ska förstå sammanhang och prioriteringar.

Se även: En bra chefs 5 viktigaste egenskaper


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.