Citerar du morbror eller sonson när Du citerar Esaias Tegnér?
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Det finns ett känt citat av språkprofessorn och skalden Esaias Tegnér från år 1820. Det är egentligen en del av ett längre stycke, som i helhet lyder: "Vad du ej klart kan säga, vet du ej; med tanken ordet föds på mannens läppar; det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta."

Det kan jämföras med det latinska citatet "rem tene, verba sequentur" (fritt översatt: kan du ämnet, så kommer orden av sig själva; Grasp the subject, the words will follow). Sagt av Cato den äldre för nära 2000 år sedan. 

(Sedan finns den dunkla versionen "Kan Du inte förklara så att ett barn förstår så betyder det att du inte kan ämnet", vilket somliga bland annat har klistrat bredvid bilder av fysikern Albert Einstein i sociala medier utan att han någonsin sade det – men det sidospåret är ett ämne för en annan artikel). 

Värt att nämna om Esaias Tegnér är att det fanns "den äldre" och "den yngre", vilket inte alla vet när de citerar "honom". Båda Tegnér var professorer i språk; närmare bestämt i grekiska respektive i österländska språk.

Esaias Tegnér den äldre föddes (1782) i Värmland, arbetade i Lund och blev biskop i Växjö samt ledamot av Svenska Akademien. Sonsonen, Esaias Tegnér den yngre, föddes 1843 i Källtorp (nuvarande Trelleborg), undervisade också vid Lunds universitet, blev också verksam i Svenska Akademien och var också kristet aktiv. 

Det var poeten och professorn i Grekiska, Esaias Tegnér den äldre, som pratade om "det dunkelt tänkta". 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.