Kunskapens träd innehåller många äpplen. Röda, gröna och ännu grönare. Söta, syrliga och ibland lite kärva i smaken. Äpplet njuts bäst i små tuggor så att man hinner känna hur de smakar. På samma sätt är det med kunskapen.

Den behöver erövras bit för bit, prövas och tillämpas så att den verkligen sitter.

Att kommunicera är framförallt ett sätt att tänka och vara. Men det finns också teorier, modeller och praktiska tips att lära sig för den som vill nå framgång. Vår onlineskola i kommunikation har ambitionen att förmedla grundläggande kommunikationskunskap - från teori och planeringsverktyg till praktiska kommunikationsfärdigheter. Tag en tugga och njut!

Kommunikation och tre viktiga begrepp

Information kommer från latinska verbet informare som betyder ge form åt. Att informera innebär alltså att ge fakta och rådata en sådan form att det blir begripligt och intressant för någon annan. Med andra ord, processen att skapa budskap.

En professionell informatör och många andra har detta som yrke, till exempel journalister, skribenter, webbredaktörer, illustratörer, formgivare och copywriters. Men ett budskap ska också spridas, tas emot och påverka på något sätt. Därmed är vi inne på nästa nyckelord.

information-kommunikation-relation

Definitionen av kommunikation

Kommunikation kommer också från latin. Communicare betyder att göra någonting gemensamt, det vill säga skapa en gemensam förståelse eller helt enkelt bli överens. Kommunikation handlar om hela denna påverkansprocess. Vi kan påverka: känslor, kunskaper, attityder och beteenden.

En professionell kommunikatör behärskar hela processen. Det behövs kunskap om kanaler, språk och människor, om samhälle, trender och marknad. Många andra yrkesgrupper har liknande kunskaper: till exempel psykologer, intervjuare, marknadsförare, samhällsvetare och pedagoger. Kommunikationsarbetet har ett långsiktigt syfte och därmed kommer vi in på det tredje begreppet.

Relation

Relation innebär en etablerad kontakt mellan två parter som leder till ett ömsesidigt engagemang. Detta är kommunikationens yttersta syfte. Ordet relation återkommer också i begreppet PR - Public Relations. PR betyder skapa goda relationer (relations) med alla de intressenter (publics) som man är beroende av för att nå framgång med sin verksamhet.

I marknadsföringslitteraturen är relationsmarknadsföring ett centralt begrepp. Det innebär att man eftersträvar ett samspel mellan säljare, kunder och samarbetspartners där samtliga vinner på utbytet. Som professionell relationist - om nu en sådan beteckning finns - arbetar man med att bygga, vårda och utveckla företagets relationer. Då tänker man mera i termer av personlig kommunikation än i kampanjer. I den rollen lånar man kompetens från till exempel psykologer, pedagoger och säljare.

En skicklig kommunikatör har förmågan att:

  • förädla rådata till meningsfulla budskap
  • kommunicera budskapet så att andra blir engagerade och kan dela kunskapen
  • bygga nätverk och vårda relationer

TIPS!

 Analysera situationen på din arbetsplats och tänk efter:

  • Hur är kvaliteten på informationen?
  • När och hur kommunicerar man?
  • Finns goda relationer?

Del 2: Praktisk kommunikationsteori

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.