Niklas Alm är Uddevalla-entreprenören som idag titulerar sig som författare. Hans senaste bok Vägen till framgång har lett till många nya kontakter och spännande utbyten av erfarenheter entreprenörer emellan. Han har läst uppemot 300 böcker om framgång och framgångspsykologi. På alla lediga stunder har han tagit till sig nya idéer. Det är först efter skoltiden som han har blivit vetgirig på allvar, säger han.

– En del slutar sitt lärande efter skolan, för mig är det tvärtom. Det var först då det tog fart. I och med internet och den digitala revolutionen har vi tillgång till en enorm mängd kunskap. Detta tycker jag är jättespännande att fördjupa mig i.

Det är ett ansenligt antal timmar som Niklas Alm han lagt ner på läsande om framgång ur olika aspekter. Vad är det som driver honom? Han berättar:

– När jag skaffar mig kunskap så har jag ett mycket bättre underlag när jag ska fatta beslut. Jag drar bättre slutsatser och det är väldigt positivt för min verksamhet. Man har en stor kunskapsbas att plocka ifrån. Man lär sig se olika sidor av myntet och blir mer ödmjuk. Framgång är absolut ingen slump.

Hur blir man då framgångsrik, om vi tolkar framgång i vid mening?

– Jag tycker man ska använda sig av andras erfarenheter. Man behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Man ska handla medvetet, stegvis. När man ska ta lite större kliv framåt så är det bra att be om hjälp, för det finns så många människor som kan. Man behöver inte kunna allt själv. Det finns en skatt av upptäckter som tidigare generationer har gjort redan. Vi har mycket att lära av dem.

På vilket sätt har det varit bra för Niklas Alm att skriva en bok? Väcker det respekt hos andra, blir han behandlad annorlunda jämfört med innan?

– Det är inte själva boken i sig som marknadsförs, det är ju den som skrivit den som når marknadseffekterna. Boken blir en förlängning av författaren. När man har skrivit en bok som man kan lägga framför sig så får budskapet en lite större tyngd. Jag tycker att jag får lite mer social acceptans.

När boken är färdig så behöver den marknadsföras också. Väldigt få böcker säljer sig själva. Vad har Niklas Alm för tankar kring det? Han har ganska konkreta tips:

– Jag har använt mig av sociala medier som till exempel Linkedin. Där har boken öppnat upp en hel del vägar jag inte räknat med. Där har jag fått nya kontakter och det har blivit intressanta diskussioner. Människor kontaktar mig och det i sig skapar nya kanaler utåt där jag har möjlighet att marknadsföra mig och min bok.

Boken har kommit att betyda mycket för honom i kontakten med andra. Den finns där som en grund i resonemangen kring ämnet framgång. Han coachar också andra och då förordar han att de läser boken.

– Ryktet sprider sig, folk rekommenderar min bok till andra. Min bank köpte mina böcker för att ge till sina företagskunder. Jag använder mig mest av en medveten ”gerillamarknadsföring”, utnyttjar de olika framgångsrecepten som finns för att nå ut i många olika kanaler. Klassisk marknadsföring fungerar nog i och för sig, men den är väldigt dyr. Jag tänker mig att jag står på en klippa och ropar. Då gäller det att jag ropar från rätt klippa, till rätt människor. Inte ”mitt ute på Nordsjön”. Då kan även ett smalt budskap få stor spridning. Sociala medier är jättebra för att komma i kontakt med dem som är intresserade av ens budskap.

Förutsatt att man är kommunikativ och uppfinningsrik så verkar det vara möjligt att nå stor spridning av en bok utan att det kostar särskilt mycket. Det tar tid i anspråk att kommunicera, men det verkar ge en hel del tillbaka samtidigt. Niklas Alm avslutar:

– Under förutsättning att du har gjort en pryl som folk vill ha så kan även en smal produkt få stor spridning om du hittar ut till just dem som är intresserade.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.