En ökad andel av företagens samlade marknadsföring sker i digitala kanaler, att placeras högt i sökmotorer och genomföra framgångsrika digitala kampanjer har utvecklats till en allt viktigare framgångsfaktor. Även om digital marknadsföring kan vara supereffektiv så gäller det att spela sina kort rätt för att investeringarna verkligen ska betala av sig. Vi bad Thomas Jönsson, från Megasocial i Malmö, att dela med sig av misstagen företag till varje pris bör undvika.

1. Ni saknar mål för er aktivitet online. Målen kan definieras i form av försäljningssiffror, maximalt antal klick på er banner eller något helt annat. Det viktiga är att målet är avgränsat, konkret och mätbart.

2. Ni analyserar inte utfallet av era tidigare kampanjer. Statistik är ingen bristvara när det kommer till Internetmarknadsföring, hemligheten är snarare att kunna analysera den på ett effektivt sätt så ni får maximal lönsamhet per investerad krona. Titta på vilka källor som per kostnad ger mest av era uppsatta mål.

3. Ni fokuserar på ett fåtal kanaler. Företag som har goda erfarenheter av Google Adwords, sökmotoroptimering eller andra marknadsföringsmetoder tenderar att hålla sig till dem och fokusera merparten av sin reklambudget på de kanaler som tidigare varit effektiva. Glöm dock inte bort att det finns många digitala marknadsföringskanaler, så lägg inte alla ägg i samma korg genom att konsekvent fokusera på en av dem. Kombinera gärna ett beprövat marknadsföringsrecept med att ständigt testa nya vägar.

4. Ni underskattar värdet av den tid ni själva lägger ner. Att blogga och administrera företagets sidor på Facebook, Linkedin eller Twitter ställer krav på att ni kontinuerligt investerar den tid som krävs för att ni ska få utväxling på er aktivitet. Andra digitala marknadsföringskanaler, exempelvis Google Adwords eller bannerannonsering tar betydligt mindre tid. Glöm därför inte bort att beräkna tiden ni lägger ner på de olika kanalerna när ni beräknar lönsamheten.

Är gamification en lösning för dig?

5. Ni länkar inte till rätt sida. För att bli så effektiv som möjligt i er digitala marknadsföring gäller det att göra det enkelt, bekvämt och smidigt för kunden. Om ni exempelvis säljer skor och en kund googlar på ballerinaskor så är det viktigt att ert sortiment av ballerinaskor presenteras direkt när kunden klickat på er länk i Google. Många företag gör misstaget att istället skicka kunden till sin startsida och på så sätt överlämna merparten av letandet efter rätt produkt till kunden. Då är det svårare för kunden att hitta rätt och i genomsnitt kommer denna gör färre köp.

6. Ni underskattar nyhetsbrevens möjlighet att driva försäljning och fördjupa kundkontakter. Nyhetsbrev som innehåller många konkreta tips och råd som kunderna verkligen har nytta av har i allmänhet många läsare. Nyhetsbreven kan också vara en effektiv säljkanal, men kom ihåg att inte fokusera alltför mycket på försäljning och enbart lyfta fram konkreta erbjudanden i ert nyhetsbrev. Skicka inte heller ut dem alltför ofta, det kan ha en avskräckande effekt på kunderna. Betrakta nyhetsbreven som ett sätt att bygga långsiktigt förtroende och påminna kunderna om er existens, med andra ord fokusera på att skriva bra sidinnehåll som är intressant för kunden.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.