Detta är sista delen i snabbkursen för AdWords. Det två tidigare delarna handlade om Strategi och Genomförande och nu är det hög tid att utvärdera om din annonsering med Google AdWords är lönsam och om du når dina mål.

En av de stora fördelarna med Google AdWords-annonsering att det är mätbart. Du kan alltså ta reda på om din annonsering är lönsam eller inte. Detta förutsätter då att du faktiskt mäter och följer upp din annonsering.

AdWords-annonsering blir aldrig perfekt med en gång och det finns alltid något att förbättra. Du kommer behöva testa dig fram, och i denna optimeringsprocess är uppföljningen av dina resultat en viktig komponent. Om du inte analyserar dina resultat vet du inte vad i din annonsering som varit lönsamt och vad som bara kostat pengar.

Du kan utvärdera din annonsering direkt i Google AdWords men även i andra webbanalysverktyg som exempelvis Google Analytics.

Se om du når dina mål

Här ligger fokus på vad som är viktigt att veta för att följa upp och utvärdera AdWords, utifrån de olika typer av mål som togs upp i del ett.

Mät försäljning

Om du är e-handlare och ditt mål med annonseringen är ökad försäljning brukar ditt mål mätas i något som kallas för ROAS (Return on Advertising Spend). Detta mått visar hur mycket försäljning en krona annonsering ger. ROAS räknas ut som intäkten av annonseringen delat med kostnaden av annonseringen. Har du en ROAS på 700 % betyder det att för varje krona du stoppar in i annonsering får du 7 kronor i försäljning.

ROAS är ett bra mått men glöm inte att det bara tar hänsyn till försäljning, inte till vilka kostnader du har.

Mät om annonseringen genererar kunder

För tjänsteföretag, oavsett om du jobbar mot konsumenter eller företag är målet oftast att annonseringen ska ge kunder eller potentiella kunder. Målet för mitt företag Pineberry är att annonseringen ska generera offertförfrågningar. För att kunna utvärdera detta brukar vi räkna ut det som kallas för CPA (cost per acquisition). För vår del är det kostnaden för en offertförfrågan.

För att du ska kunna räkna ut vad en offertförfrågan är värd behöver du veta två saker: Hur mycket en kund är värd för dig samt hur många offertförfrågningar som behövs för att du ska få en kund.

Mät informationsspridning

Att jobba med information som mål är något luddigare än att annonsera för försäljning och kunder. För rätt typ av företag eller organisation kan det dock vara lika viktigt och lönsamt, även om det ofta är lite svårare att mäta.

Ett vanligt sätt att mäta när du har information som mål är hur många klick annonseringen ger och vilken kostnad det blir per klick. Helst ska du inte bara mäta antalet klick då det är svårt att svara på frågan om annonseringen är lönsam baserat enbart på detta. Hur du i stället ska mäta beror på varför du annonserar.

Om Skatteverket skulle välja att annonsera med AdWords i deklarationstider är deras syfte kanske att minska antalet supportärenden genom att vi skattebetalare i större utsträckning ska kunna hitta svaren själva. I ett sådant scenario skulle vi försöka att mäta hur antalet supportärenden förändrar sig till följd av annonsering.

Mäta kännedom om varumärket

Oftast är inte huvudmålet med AdWords-annonseringen att den ska öka kännedomen om ditt varumärke, det tillkommer ofta som ett extra plus i kanten.

Att mäta varumärkeskännedom är inte lika enkelt som att mäta ROAS. Ett sätt du kan göra det på är att genomföra varumärkesundersökningar innan och efter du annonserar. Detta är dock ofta en dyr historia som främst större företag unnar sig.

En enklare och billigare variant är att mäta antalet sökningar på ditt varumärke hos Google. Om du märker att antalet som googlar på ditt varumärke ökar är detta ett tecken på du nått högre varumärkeskännedom. Men det är alltid svårt att säkerställa att det är just annonseringen med AdWords som har lett till detta. Framförallt om du har arbetat med annan typ av marknadsföring samtidigt.

Om annonseringen visar sig vara olönsam

Du kommer med stor sannolikhet inte nå dina mål direkt. Att annonsera med AdWords handlar om att konstant optimera och förbättra. Det tar dessutom ofta ett litet tag innan annonseringen blir lönsam.

Om du hamnar i det läget att annonseringen inte är lönsam har du här en checklista med saker att testa för att ändra på detta:

  • Justera dina bud.
  • Fördela mer budget till lönsamma sökord.
  • Pausa de mest olönsamma sökorden.
  • Lägg till negativa sökord.
  • Testa nya annonser.
  • Testa nya landningssidor.
  • Justera till snävare matchtyper.
  • Pausa sökord med Quality Score under 3.

Då var vi klara med vår Crash Course för AdWords. Förhoppningsvis har du börjat få lite kläm på vad som krävs för att lyckas med annonsering i Google AdWords.

För att bli riktigt bra på AdWords behöver du våga testa saker. Inget AdWords-konto når sin fulla potential direkt utan det krävs tid och engagemang för att lyckas.

Lycka till med din AdWords-annonsering!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.