Motiverar

Intern marknadsföring handlar om att informera, motivera och förankra affärsidéer och projekt hos den egna personalstyrkan. Vi tar lätt för givet att personalen är med på alla våra idéer som företagare. Det är inte alltid fallet. För att få med dem på tåget behöver vi motivera våra beslut och det vi tror på och engagera dem i processen. Det handlar om att påverka attityd och inställning. Genom den interna marknadsföringen skapas en gemenskap och teamkänsla.

Skapar marknadsfördelar

En god laganda och motiverad personal skapar konkurrensfördelar. På sikt förbättrar det kundrelationer och skapar en effektivare organisation, inte minst tack vare personalens högre motivation att arbeta för företaget. Om du inte kan övertyga din personal, hur kommer du då att kunna övertyga företagets kunder? Med personal som arbetar åt samma håll, kan däremot i alla fall små berg flyttas. På kuppen motiverar du personalen att stanna hos företaget och säkrar därmed viktig kompetens.

Presentationen

Hur går då ett insälj av en idé till på ett företag? Rent konkret kan vi se att det finns några återkommande grundproblem när idéer ska förankras hos personalen. Det handlar inte alltid om vad det är som ska förankras, utan hur det görs. Det första misstaget är att ge skriftlig information och nöja sig med det. Det är en envägskommunikation, vilket inte fungerar i sådana här sammanhang. All intern marknadsföring bygger på tvåvägskommunikation.

Vid presentation

Ofta presenteras därför en ny idé eller en utvecklings-/förändringsfas genom ett möte mellan personal och ledning. Det gäller då att hålla ett antal punkter i minnet, så att mötet blir så givande som möjligt.

  • var personlig mot din personal
  • börja med slutet i sikte, dvs. syftet med idén, inte med själva idén
  • gå inte som katten runt het gröt, prata i klartext
  • håll dig till en idé i taget


Ha med dig redan initierade och engagerade personer på mötet. De kan understödja dig i ditt resonemang och din kommunikation och se till att du inte glömmer något viktigt bland annat genom att ställa rätt frågor.

Feedback

Sedan gäller det att låta personalen komma till tals. Feedback, både skriftlig och muntlig, leder till att personalen känner sig uppskattade, att de får inflytande på sin egen arbetsplats och att idéerna som marknadsförs kan utvecklas ytterligare.

Om personalen sedan blir nöjda med utvecklingen och den nya idéerna och känner att de kan påverka skeendet på företaget kommer de lättare att motiveras och bli en del av laget som verkar mot samma mål. Den personal som känner inflytande över beslut kan också agera och initiera vidare utveckling.

Tips vid intern marknadsföring

  1. Den interna marknadsföringen ska alltid föregå en extern marknadsföring.
  2. Stå för dina idéer, så har du lättare att förmedla dem.
  3. Visa respekt för din personal; ställ frågor, lyssna och få dem att delta.
  4. Tillåt högt i tak och feedback.
  5. Var trovärdig, överdriv inte. Väckelserörelser ger snarare motsatt effekt.

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Thomas
2012-12-14 08:40
Visst lönar det sig att lägga fokus på att marknadsföra sitt egna företag på ALLA sätt 🙂 Att promota upp bra saker och skapa en liten sekt betalar sig bra. Titta bara på Ikea. Medarbetarna där jobbar för mindre betalt än många andra företag och samtidigt tycker de att de jobbar för världens bästa företag. Då har företaget lyckats väl med sina anställda och företagskultur. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.