Finns det genvägar för framgång eller är det inte bara hårt arbete som gäller? Svaret är båda – i kombination. På samma sätt som du använder ett recept för att laga till en maträtt eller baka en kaka behöver du veta vilka ingredienser, i vilken ordning och i vilka mängder de behövs. Rätt sammansatt skapar det den maträtt du vill ha. När du sedan genom arbete förfinar din teknik och lär dig knepen, gör det snabbare och mer effektivt så blir resultatet också bättre.

Men vad har detta med företagande att göra?

Världens högst värderade företag enligt Interbrand är Apple och Google och dem har det skrivits oändligt många artiklar men vad är det egentligen som skiljer dessa och andra framgångsrika företag från de som inte lyckas lika bra? Svaret ligger i vår hjärna.

Alla världens allmänna skolsystem byggdes upp i slutet av 1800- och början av 1900 talet i en tid då industrialiseringen nådde sin höjdpunkt. Det var process och struktur, sekvens och analys som var förhärskande i dessa system och också de som utgjorde grunden för våra skolsystem. Hela detta sätt att tänka är hjärnmässigt kopplat mer till vänster hjärnhalvas logiska och strukturerade sätt att arbeta. Systemet som behandlar konst och design, kreativitet, fantasi, intuition och holistiskt tänkande (mestadels höger hjärnhalva) fick stå tillbaka och så är det än idag. Hemligheten bakom världens bästa företag är att de lyckas kombinera idéer, kreativitet och design med struktur, affärsmodell och logik. Det är inte alltid de är medvetna om vilken process de använder sig av, men det skapar resultat.

Så vad finns det för knep för att ”använda båda hjärnhalvorna” i ett företag?

Svaret ligger i beteendet och det har att göra med hur vi styr oss själva. För att en individ skall kunna använda båda sina system behövs en tydlig målbild, en upplevelse av att personen tillför något som leder till målet och utmaningar som driver kreativitet. Hur detta görs illustrerar vi enkelt i fyra steg: Målbild, strategi, ledarskap, ständigt lärande.

Låt oss starta med målbilden. I de flest företag finns mål, gott och väl, men inte alltid mål som stimulerar. Det viktigaste målet är visionen – en bild av framtiden så som vi vill att den skall se ut – som används för att skapa engagemang för en hel organisation. Då är det viktigt att denna inte endast är ett lönsamhetsmål som skapar bonus för ett fåtal i ledande ställning. En vision är en inre mental bild som skall kunna ses och delas av alla. I John F Kennedys berömda vision om att ”put a man on the moon before the end of this decade” skapas en tydlig inre visionsbild som kan engagera många.

Som nästa steg behöver strategin – vägen till målet – vara klar och enkel och kommunicerad. En strategi sätts därför i enkla steg, med delmål för att öka sannolikheten att nå den övergripande visionen. Ju enklare strategi desto lättare att komma ihåg och desto lättare att genomföra. Ibland händer det att en del i strategin inte fungerar och då är det lika viktigt att anpassa strategin och hitta en annan väg. Ibland har vi en tendens att hamna i förklaringsmodeller som att ”strategin fungerade ej”, då får vi anpassa strategin. Det viktigaste är att slutmålet (visionen) nås.

Det tredje steget handlar om att leda mot målet, både genom att leda sig själv i sitt sätt att fokusera och prestera men också att leda organisationen varje dag genom ett situationsanpassat ledarskap.

Läs mer om vad situationsanpassat ledarskap betyder

Ständigt behöver organisationen höra, känna och se att målbilden är möjlig (ledarskap), styras i rätt riktning (chefskap) och stimuleras att agera själva (coachning).

Sist men inte minst, på samma sätt som efter ett mål i fotboll, måste man fira sina segrar och lära sig av sina misstag. Med denna ständiga process av lärande skapar vi nya synapser i hjärnan och blir smartare för varje dag.

Hemligheten bakom framgång sitter alltså i din hjärna, rätt använd är den ett fantastiskt instrument till att skapa framgång, enklare och med bättre resultat varje dag.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.