Det pratas mycket om Innovation. Många chefer har lärt sig att innovation är viktigt men det är inte alltid de förstår skillnaden på en innovation, en innovationsprocess och en innovativ kultur. Här listar vi några vanliga misstag vi ser.

1. Man förstår inte skillnaden på kreativitet och innovation

Kreativitet handlar om att få fram bra idéer genom att ifrågasätta, se samband och koppla ihop saker. Innovation handlar om att genomföra idéer genom att skapa produkter, tjänster och processer som skapar värde. Ofta ses Kreativitet som en del av, eller en förutsättning för, stora innovationssteg. Det är viktigt att man är bra på både och, för att få innovation att hända.

a) Kreativitet

Ofta finns det många idéer i organisationen men många tror att dessa idéer är färdiga lösningar och att man istället för att ägna tid på kreativa övningar borde ägna mer tid till genomförande. Problemet är att det är svårt att genomföra tidiga idéer, eller idéfrö, just eftersom de inte är färdiga lösningar. Kreativiteten behövs för att komma på och utveckla idéer till lösningar.

Om inte idéerna är tillräckligt kreativa, färdiga och bra beskrivna i form av lösningar så väljs de ofta bort i genomförandeprocessen. Eller också blir de en dålig lösning jämfört med vad de skulle kunna bli. Med en bra kreativ process säkerställer man att idéerna är redo för beslut och genomförande.

b) Innovation

Många tror att genomförandedelen av innovationsprocessen är enbart logiskt, steg-för-steg, projekt-tänk. Men för kreativa idéer innehåller den en hel del mod, risktagande, införsäljning och ibland irrationella beslut. Om detta ignoreras kommer en kreativ idé aldrig att bli genomförd och nå kunden/mottagaren. Att ha mandat och att använda rätt typ av kriterier för de olika stegen vid genomförande kan vara avgörande för att en idé når marknaden.

2. Man vågar inte misslyckas

Innovation involverar ett visst mått av risk. ”Det nya” blir ofta ifrågasatt, hånat och skrattat åt. Om man inte vågar ta någon risk över huvud taget kommer man troligtvis inte att kunna skapa innovationer. Och så var det det här med misslyckande. Om man inte misslyckas alls så har man antagligen inte utmanat det som finns. Får man inte misslyckas så stoppar det möjligheten att vara innovativ.

Det handlar om att kunna hantera misslyckande och risker på ett klokt sätt, så att de är välkomna, men inte får allt för stora konsekvenser. Ju tidigare man upptäcker ett misstag desto lättare (och billigare) är det ofta att korrigera dem. En bra process stödjer att idéer genomförs trots risker och misslyckande på vägen.

3. Man ser kreativitet som en engångsföreteelse

Kreativitet är inte något man bara gör i början av ett projekt, eller som en innovationstävling en gång per år. Vill man innovera inom flera områden än ren produktutveckling måste alla kunna lämna idéer och alla delar av verksamheten beaktas.

Man kan jämföra det med när kvalitetsarbete och ständiga förbättringar var populärt. Tanken då var att kvalitet inte var något man mäter på produkterna i slutet av en tillverkningen utan något som måste genomsyra hela verksamheten och alla delar av den, även service, administration, marknadsföring, etc.

Se även: Brainstorming är kreativt tänkande i grupp

Samma sak är det med innovation, alla måste kunna vara delaktiga och kunna framföra en idé kring alla delar av verksamheten. Med struktur och rätt frågor kan detta göras strukturerat och kontrollerat utan problem med feedback.

Tiden är förbi då innovation var lika med produktutveckling och något endast för FoU. Om en säljare upptäcker något hos en kund som skulle kunna ge konkurrensfördelar om de som utvecklar interna processer tog hand om det, ja då måste alla de medarbetarna kunna föra fram sina idéer och tänka innovation.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.