Registrering av ideella föreningar

En ideell förening bildas genom att man enas om vad föreningen ska syfta till och vill man registrera föreningen så måste man skriva stadgar och välja en styrelse innan man registrerar den hos Skatteverket.

Annan information för ideella föreningar

  • En ideell förening ska inte bedriva näringsverksamhet som ger medlemmarna ekonomisk vinst men den kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten.
  • Skulle föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen så blir den en oregistrerad ekonomisk förening utan rättskapacitet. Det betyder att medlemmarna eller företrädarna blir personligt betalningsskyldiga för föreningens skulder.
  • En ideell förening är oftast helt eller delvis skattepliktig och ska vara registrerad hos Skatteverket.

Allmännyttiga ideella föreningar

En allmännyttig verksamhet är en verksamhet som samhället tycker är värt att stödja såsom välgörenhet, kultur, idrott, utbildning eller ungdomsverksamhet. Allmännyttiga ideella föreningar är, till skillnad från övriga ideella föreningar, skattebefriade om de uppfyller skattereglernas krav. Dessa kvar innebär att man ska ha ett ändamål, en öppen medlemsantagning och användning av medlen i den allmännyttiga verksamheten.

Ideella föreningar som äger bolag

I vissa fall kan den ideella verksamheten ha en affärsverksamhet och då skiljer man på den ideella delen genom att bedriva en del av sin verksamhet i ett bolag. Detta är bland annat vanligt inom elitidrotten där viss del är ideell medan en annan del kan tjäna pengar. Det kan även vara bra för till exempel en bygdeförening att äga ett bolag om de vill driva en turismverksamhet eller liknande för att stödja byns utveckling.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.