Första delen i denna guide hittar du här. Äntligen är det dags att registrera företaget! Det går att göra antingen över internet eller på pappersblankett. På myndigheternas hemsidor förespråkas på flera ställen alternativet att registrera företaget på internet, genom sajten verksamt.se.

Det finns några orsaker som kan påverka på vilket sätt du väljer att registrera företaget. För att registrera på internet krävs att du har eller kan ladda ner en e-legitimation för att identifiera dig själv – motsvarande din namnteckning på blanketten. Vissa uppgifter går i dagsläget inte att registrera online; till exempel publika aktiebolag, aktiekapital av olika slag, aktiekapital i form av apportegendom eller aktiekapital i euro. Stiftare som är utländsk juridisk person kan heller inte att anmälas över internet.

I övrigt är den enda skillnaden att kostnaden för registrering är olika stor. Att registrera ett aktiebolag på verksamt.se kostar 1900kr och tillägg för eventuell anmälan av bi- och/eller parallellfirma 1000kr styck. Motsvarande kostnader via blankett är 2200kr för registreringen och 1200kr per eventuell bi- och parallellfirma. Myndigheterna skriver också att handläggningstiden är kortare för anmälningar gjorda över internet.

Registrera ditt AB på Verksamt.se

Uppgifterna som ska fyllas i är givetvis desamma oavsett på vilket vis du registrerar bolaget. Här utgår jag därför från registrering via verksamt.se med hänvisning till motsvarande pappersblanketter.

Inledningsvis går du in på verksamt.se, klickar på ”Mina sidor” uppe till höger i menyn och loggar in med hjälp av din e-legitimation. Du kommer till en meny med fyra alternativ:

1. Min översikt. Här kommer företaget att synas när du har startat det, liksom en påbörjad anmälan du vill eller behöver fortsätta fylla i vid ett senare tillfälle.
2. Skapa affärsplan. Här kan du, om du vill, beskriva, testa, utveckla och fördjupa din affärsidé, planera din företagsstart och lägga upp budget innan du startar företaget. Det du fyller i här går sedan att importera till registreringsformulären så att du inte behöver fylla i uppgifterna flera gånger.
3. Starta företag. Det är här du registrerar ditt företag.
4. Sök företag eller ärende. När du har skickat in din anmälan eller en ändringsanmälan kan du söka på företagets organisationsnummer eller ärendenummer och göra tillägg eller ändringar här.

Läs fortsättningen: Anmälan av aktiebolag till Bolagsverket


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.