Är man skyldig att spara viktiga dokument på en säker plats?

19
Är man skyldig att spara viktiga dokument på en säker plats? Om det skulle bli brand i mitt hem och alla dokument tillhörande mitt AB och dator blir förstörda, borde jag då ha haft en extern hårddisk med backup förvarad i en annan byggnad?
Gäller det även papper? Ska man t.ex. göra kopior av alla verifikationer och förvara på en säker plats?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.