Att veta vilka dina drömkunder är kan vara en väldigt stor bidragande orsak till din framtida försäljning och lönsamhet. Jag har inför utvecklingen av egna produkter försökt att ta reda på vilka de olika drömkunderna är och vad som kommer att krävas av oss för att få dem som kunder.

När det gäller drömkunder så kan man kategorisera upp dem i olika typer av kunder.

Här är mina kategoriseringar:

1. En kund som bidrar till något större

Några som arbetar med välgörenhet. Att hjälpa dem bli effektivare och smartare blir indirekt att bidra till något större.

2. Kravställaren

För oss så var det en nyckel och utmaning att hitta stora kunder med extremt höga krav på tjänsterna de använder. Det ger oss möjligheten att utveckla marknadens bästa tjänst inom vårt område med hjälp av deras höga krav och stora önskemål.

3. Jätten

Om du ska bygga en tjänst. Varför inte bygga en tjänst som passar de allra största inom området? Att bygga er tjänst som motsvarar kraven för de allra största. Det gör att den bör passa alla på er marknad.

4. Den internationella

En annan av våra drömkunder är de som jobbar på internationell nivå. Att vår tjänst ska passa på flera olika marknader. Det ställer höga krav på oss och utvecklingen av vår produkt.

5. Produktägaren

För vår SaaS-tjänst så vill vi påverka hur produktägare arbetar. En centralisering av försäljning som ni kan läsa mer om här.

Välj ut dina kategorier, dina drömkunder och börja jobba!

Mina kategoriseringar av drömkunder i exemplet ovan passar inte alla. Men att sätta en kategori av drömkunder kan göra att ni vet åt vilket håll ni ska dra.

När det är klart så ska man välja ut ett lämpligt antal kunder inom varje kategori. I mitt fall så hade jag minst tre stycken inom varje kategori.

När ni vet vilka era kunder är. Ring dem, maila dem, skriv till dem på LinkedIn, SMSa, boka möte och utveckla er produkt efter dina drömkunders behov.

Låt drömkunden vara med och utveckla produkten

Att ha med drömkunderna i utvecklingen av er produkt ger många fördelar. Att de får vara med att utveckla en produkt som passar dem perfekt gör det betydligt enklare för er att få dem som kunder.

Så när ni vet vilken typ av produkt ni ska bygga. Kontakta den potentiella kunden tidigt i processen, få deras feedback, få dem att testa tjänsten och använd dem till att utveckla marknadens bästa produkt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.