I frågesportprogrammet "vem vill bli miljonär" kan den tävlande ta ”hjälp”, genom att ringa en vän. Fördelen med att kunna fråga en annan person om hjälp är att denne inte är en kopia av dig själv, utan kan och vet saker som du inte vet. 

Jag har vid ett flertal tillfällen, när jag besökt nya kunder, tagit med mig en konsultkollega, ”kompis”. Orsaken till detta har varit att få hjälp med olika områden.

Kundfokus - Hur möter jag kunden?

Vi kan utbilda oss, träna oss till att bli bättre på att möta kunder och se deras behov. Men att göra det i ”skarpt läge”, då är du ofta utlämnad till din egen upplevelse. Det finns ingen som betraktar dig ur en ”tredje” position i ett sådant möte. Genom att ta med en ”kompis” kan du efter mötet få reflektioner på hur väl du lyckades i mötet med kunden

Personfokus - Hur möter jag mig själv?

Det är vanligt att när vi kan något så brukar vi göra det allt mer ”slentrianmässigt”, där allt mer går på rutin. Så kan det även bli med kundmöten där det är lätt hänt att tankarna far iväg och fokus hamnar på andra saker. När jag tar med mig en tredje part in på ett kundmöte, är det inte ett möte som det brukar vara, det blir ett specifikt möte, där viljan att möta mig själv och göra ett bra möte blir centralt.

Gruppfokus – Vad händer i triaden?

Även fast du känner en kollega väl, så vet du inte vad som sker när ni två möter en kund. Har du tänkt dig ett framtida samarbete så kan det vara bra att se hur ni fungerar tillsammans, er dynamik. Vi påminner i mångt och mycket om andra djurarter när vi känner oss trängda och då formerar vi oss utifrån våra egna särintressen. Genom att bli medveten om våra oliksidor så kan vi utveckla bättre struktur mellan oss, i ett framtida samarbete.

När du går till kunden gör du samma struktur som inför ett vanligt kundmöte. Det du behöver lägga till är hur era roller ska se ut, vad du vill få ut av att du har med en kollega, vad din kollega vill få ut av detta samt hur efterarbetet med kunden ska se ut.

Att bli bättre på försäljning handlar till viss del om kunskap och träning men när man tar med sig en kollega får du även en direkt feedback som annars går förlorad. Eftersom du inte är ensam, så kan fler frågor, aspekter dyka upp som annars skulle ha gått helt förlorat. Det ger dig mer information om kunden, en större förståelse för dennes behov samt att ditt fokus måste vara delat mellan dig, kunden och din kollega vilket utmanar dig i din roll som säljare.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.