Hemligheten till att skriva en bra text är att ha en förståelse för hur man planerar och strukturerar upp texten innan man börjar skriva den. En välskriven artikel är en text där du har lyckats använda din skrivfärdighet för att kommunicera ditt budskap på ett korrekt, tydligt, koncist och sammanhängande sätt. Nyckeln till att uppnå en bra struktur är att du ägnar tid åt att planera din text.

En säljande texts beståndsdelar

Varje text du skriver bör innehålla följande beståndsdelar:

 • en lämplig rubrik på artikeln
 • en inledande paragraf
 • en huvuddel
 • en avslutande paragraf

Härnäst tittar vi närmare på de olika beståndsdelarna, och när vi har gått igenom dessa kommer jag även ge några värdefulla tips kring vad du bör göra med din text när den är färdig.

Rubrik

Det är lätt att glömma bort hur viktig rubriken faktiskt är, men du bör skriva en rubrik som är såväl informativ som lockande. Rubriken är det första din presumtiva kund läser, men du kan se till att det inte är den enda del av texten som denne läser. En bra rubrik ger en bra bild av vad din text handlar om, vem texten riktar sig till och vilka frågor du utlovar svar på.

Relaterad läsning: 26 tips om hur du skapar oemotståndliga erbjudanden

Inledande paragraf (inledning)

Om din rubrik fyller sin funktion kommer läsaren gå vidare till den inledande paragrafen. Denna första paragraf är den enskilt viktigaste delen av din text, och detta gäller i synnerhet den första meningen i paragrafen. En stark inledande paragraf fyller flera syften. Den bör:

 • fånga läsarens uppmärksamhet
 • leva upp till de löften som din rubrik ger
 • väcka nyfikenhet
 • leda läsaren vidare till resten av artikeln

Om din inledande paragraf är ologisk, irrelevant eller rent av tråkig, kommer du ha förlorat läsarens intresse. Det spelar ingen roll hur bra resten av din text är - din presumtiva kund kommer inte fortsätta läsa den. Håll därför dina meningar korta. Var tydlig, sammanhängande och koncis. Läsaren ska inte behöva lista ut vad du försöker säga. En svag inledning är den vanligaste anledningen till att artiklar inte blir lästa. Se därför till att ägna tid och omsorg åt att skriva en bra inledning.

Artikelns huvuddel

När du skriver din artikels huvuddel, bör denna fortsätta i samma stil som din inledning. Tänk dig ett rött snöre som löper från din rubrik och nedåt genom textens olika beståndsdelar. Om det inte går att följa detta snöre genom hela texten, riskerar du att tappa din läsare. Din huvuddel kan innehålla så lite som tre paragrafer eller dussintals, men oavsett längd behöver det finnas ett logiskt flöde av budskap och tankar från den ena paragrafen till nästa. Detta flöde ska vara sömlöst.

Varje paragraf bör beröra en viss tanke. Du bör förklara denna tanke och styrka tanken med fakta. Paragrafernas längd kan du med fördel anpassa utifrån den takt som artikeln är tänkt att läsas i. Fler paragrafer innebär att texten blir lite tyngre att läsa, så för ett format som lämpar sig bättre för snabbare läsning kan du göra paragraferna lite kortare. Huvuddelen bör vara sammanhängande och paragraferna bör följa i varandras spår. En intressant inledning på paragrafen bör inleda och varje paragraf bör avslutas med en tillfredsställande slutsats.

Läs även: Gör du de här 5 misstagen när du skriver säljbrev?

Om din artikel inte innehåller önskat antal ord, bör du inte fylla den med överflödigt “fluff”. Försök istället att fylla på med mer fakta för att behålla kvaliteten på texten. Om du istället inte får plats med all information du skulle önska rymdes, bör du inte klämma in denna på bekostnad av textens sammanhang eller tydlighet. Välj istället ut de nödvändiga delarna och strunta i resten. Du kan alltid använda resterande delar i en annan text.

Sammanfattningsvis bör din huvuddel innehålla följande:

 • ett antal paragrafer i en logisk följd
 • en enskild tanke som avhandlas i varje paragraf
 • fakta och information som styrker dina påståenden

Avslutande paragraf (slutledning)

En bra avslutande paragraf är ofta kort. När du skriver din artikel fokuserar du på vad du försöker säga och förmedlar ditt budskap till punkt och pricka. Du bör därför inte presentera ny information i den avslutande paragrafen. Om din text är välskriven finns det inte så mycket kvar att säga när du har nått fram till din slutledning.

Det finns framför allt tre vanliga saker din slutledning kan innehålla, varav du bör välja en:

 • en kort sammanfattning av din text
 • ett svar på den fråga som du i artikeln ställer dig själv
 • en fråga till läsaren

Om du väljer att skriva en sammanfattning som avslutande paragraf, är det viktigt att du håller den kort. Tre meningar räcker i de flesta fall. Du bör besvara frågan som ställs i inledningen innan du har nått slutet av artikeln. Det är dock effektivt att avsluta med en ny fråga som bygger på de stycken som har föranlett din slutledning. Denna teknik fungerar inte minst bra för texter som publiceras på nätet, eftersom det är ett bra sätt att uppmana dina läsare att kommentera artikeln. Om du inte har besvarat den fråga som ställts i din artikel, kan det dock vara en god idé att göra detta i den avslutande paragrafen.

Efterarbete

När din text är färdig, kommer du förmodligen att vara otålig och vilja publicera den. Trots allt ditt hårda jobb med artikeln är den dock inte redo att publiceras än. Lägg den istället åt sidan och jobba med något annat. Det kan till och med vara fördelaktigt att låta den vila i flera dagar innan du läser den på nytt. Läs den sedan åtminstone tre gånger.

Kontrollera fakta

Den första gången du läser din text på nytt, kontrollerar du så att alla fakta stämmer. Om en läsare upptäcker faktafel i din artikel, kan den uppfattas som missledande snarare än säljande. Du vill framstå som seriös och kunnig, och det ligger därför i ditt intresse att dubbelkolla alla fakta innan du publicerar din artikel.

Korrekturläs texten

Nästa gång du läser igenom din artikel, bör du korrekturläsa texten för att säkerställa att den inte innehåller stavfel eller grammatiska fel. Skriv gärna ut din artikel innan du korrekturläser den. Det är nämligen svårt att upptäcka fel i en text som du själv har skrivit, och att se texten på ett annat sätt kan underlätta. Av samma anledning kan det också vara värt att låta ytterligare en person korrekturläsa artikeln.

Omarbeta artikeln

Läs igenom din text en tredje gång. Markera eller radera alla onödiga ord och fraser. Skriv om meningar för att göra dem kortare och tydligare. Var så kritisk och oförlåtande mot dig själv som du bara kan. Kom ihåg att en text som är lättläst, logisk, tydlig och komplett är säljande - en artikel som är det motsatta kommer inte att resultera i en ökad försäljning. Lägg därför ifrån dig artikeln en sista gång. Dagen därpå går du avslutningsvis igenom texten igen.

Förhoppningsvis håller den nu tillräckligt hög kvalitet för att publiceras. Under processens gång har du dessutom fått en bra inblick i hur det är att arbeta som frilansskribent. Nu återstår bara att skrida till verket och skriva säljande texter!

Läs vidare: 5 snabba tips som hjälper dig skriva mer säljande


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.