Risken finns för de flesta bolag

Enligt Aktiebolagslagen kan VD eller styrelseledamot bli skadeståndsskyldig mot bolaget eller så kan aktieägare, borgenärer eller andra tredje män i vissa lägen kräva skadestånd direkt av VD eller styrelseledamot. En VD- och styrelseansvarsförsäkring ersätter utredningskostnader, försvarskostnader och den ekonomiska skadan. 

Enligt försäkringsbolaget Allianz uppskattas marknaden idag omsätta ungefär 15 miljarder dollar world-wide. VD- och styrelseansvar har blivit en naturlig del av stora, multinationella företags risk management, men är egentligen nödvändig för alla typer av organisationer. Även om stora, noterade bolag generellt har en högre risk att råka ut för skadeståndsanspråk så kan även mindre onoterade och icke vinstdrivande företag råka ut för samma sak.

Varför ska man teckna VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Egentligen av den enkla anledningen att man som VD och eller styrelseledamot kan begå misstag – och är ofta personligt betalningsansvariga för misstagen rent legalt. Exempel på skadehändelser som omfattas av försäkringen kan vara:

  • Arbetsmiljöfrågor och HR-frågor
  • En styrelsemedlem har, utan övriga styrelsens godkännande, fattat ett ekonomiskt beslut av avgörande storlek
  • Felaktighet kring rapportering av resultatet
  • Att man ej uppfyllt regelefterlevnad eller gällande lagstiftning

För bolag som är verksamma internationellt blir det allt krångligare att hålla sig uppdaterad med lokalt regelverk som skall uppfyllas, i synnerhet om det rör sig om ett flertal länder som man är verksam i. För ett familjeägt företag som väljer att tillsätta en extern VD eller rekrytera styrelseledamöter med särskild erfarenhet eller kompetens kan det bli svårt att attrahera dessa utan att det finns en VD- och styrelseansvarsförsäkring som omfattar dem i händelse av skadeståndsanspråk.

Svårare för nystartade bolag

I takt med att marknaden för VD- och styrelseansvarsförsäkringar har växt har också fler försäkringsbolag fått upp ögonen för produkten och fler börjat erbjuda den vilket de senaste åren lett till en oerhörd prispress kombinerat med väldigt omfattande försäkringsvillkor. Det har i sin tur lett till fler och mer kostsamma skador för försäkringsbolagen som nu ser sig allt mer tvungna att höja premierna och snäva åt omfattningen för att undvika sämre lönsamhet. Dessutom har kostnaderna rusat i höjden för många uppmärksammade rättsfall i USA vilket fått många försäkringsbolag med åtaganden för kunder med verksamheter internationellt att bli allt mer restriktiva.

I tillägg väljer flera försäkringsbolag att helt enkelt inte erbjuda produkten för nystartade företag. Orsaken är främst att man vill undvika att försäkra företag som hamnar i konkurs och kräver därför oftast att företaget har varit verksamt i minst två år för att ha någon finansiell historik att luta sig mot.

Startups och kapitalet

Till och med vecka 40 hade 4 900 företag, med sammanlagt över 16 000 anställda, försatts i konkurs under 2020. Jämfört med 2019 har antalet konkurser ökat med 4 procent och antalet anställda som berörs med 9 procent. Allt enligt siffror från ekonomifakta.

En inte helt vild gissning är att detta troligen och framför allt förhoppningsvis kommer leda till att fler startar egna bolag. I händelse av att dessa bolag skulle vilja rekrytera externa styrelsemedlemmar ser det dessvärre mörkt ut vad gäller möjligheterna att få en VD- och styrelseansvarsförsäkring som omfattar dessa, sett till hur flertalet försäkringsbolag som riktar in sig mot detta segment resonerar i dagsläget. 

Detta gäller även s k startups, där erfarna entreprenörer ofta tar plats i styrelser som motprestation för investerad tid och rådgivning, vilket borde säkerställa ett långsiktigt engagemang och därmed öka riskviljan hos försäkringsbolagen men istället kan följden bli att företagen blir utan värdefull kompetens i uppstartskedet, såvida inte bolaget har tunga investerare i ryggen som kan trygga en stark kapitalbas.

Vad kan man då göra som företagare?

Här kommer några tips:

  • En stark balansräkning minskar generellt risken för konkurs och är ett bra argument i diskussionen med försäkringsbolagen
  • Mycket handlar om att svara ”rätt” på de frågor som ställs i det frågeformulär som de allra flesta försäkringsbolagen brukar vilja ha ifyllt för att kunna göra en riskbedömning för VD- och styrelseansvarsförsäkring
  • I ett uppstartsskede kanske man inte behöver ett så högt försäkringsbelopp vilket kanske gör försäkringsbolaget lite mer positivt vid riskbedömningen
  • Om verksamheten endast kommer att bedrivas i Sverige, eller åtminstone till allra största del, är det också en fördel

Har man fördelen av att ha erkänt duktiga personer i styrelsen med väldokumenterad erfarenhet så borde det också vara ytterligare ett starkt argument för att få fler försäkringsbolag att vilja tillämpa en mer pragmatisk bedömning.

Tips: Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Se även: Så förhandlar du din företagsförsäkring


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.