För att få alla inom företaget att känna sig trygga i säljandet behövs en gemensamt förankrad säljprocess. Om du får ett nej, se det som att du sparat tid! Då kan du gå vidare till nästa potentiella kund och har dessutom kommit ett steg närmare ett ja. Med rätt time management så lyckas du. Men för att få alla säljare eller personer inom företaget med kundkontakt att känna sig trygga i säljandet behövs en gemensamt förankrad säljprocess.

Varje steg, från första mötet med den potentiella kunden till avslutad affär, ska vara tydligt och klart för alla.

En säljplan är viktig

En säljplan visar hur ska vi sälja, vad ska vi sälja och när ska vi göra det? Men framför allt när ska vi INTE sälja. (säljprocessen negativa nyckeltal)

Följdfrågorna är ofta avgörande. Varje säljsituation är inte alltid unik även om den kan vara ny, men kunderna är ofta olika eller unika. Men det finns ändå några faktorer som utgör en bra grund för ett lyckat möte:

1) Du måste kunna lyssna på kunden

Vi hör med öronen men lyssnar med hjärnan. Detta hjälper dig att upptäcka vilka verkliga behov kunden har. Om du lyssnar kommer du dessutom att ställa rätt följdfrågor (inte som säljare som irriterar oss och som frågar bara rakt ut). Förbered gärna frågor, men tänk på att anpassa dem efter de svar du får. Följdfrågorna är ofta de viktigaste.

2) Driv processen

Det är också säljaren som ska driva samtalet, men inte leda det. Som säljare är det ditt ansvar att föra processen framåt, utan att försöka styra över innehållet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.